X
تبلیغات
انجمن کتابداری و اطلاع رسانی ایران

بنام خدا

تصدی پست مدیر کل کتابخانه های استان کرمانشاه را به جناب

آقای بیژن راستی فر تبریک می گویم


با آرزوی موفقیت

انجمن علم اطلاعات و دانش شناسی+ نوشته شده توسط کمیته فناوری اطلاعات انجمن در 93/01/23 و ساعت |

بررسی وضعيت کتابخانه های عمومی استان کرمانشاه:از ديدگاه کاربران و کتابداران: شناخت موانع احتمالی و ارائه راهکارها

 

حمید احمدی   لینک به اصل مقاله

 

 

+ نوشته شده توسط کمیته فناوری اطلاعات انجمن در 92/06/05 و ساعت |

استاد برزگ عرصه علم و دانش  علم اطلاعات و دانش شناسی ایران درگذشت.

این ضایع بزرگ را به جامعه علم اطلاعات ایران و  کرمانشاه تسلیت عرض می نماییم

انجمن علم اطلاعات و دانش شناسی کرمانشاه


زندگی نامه مرحوم پرفسور عباس حری

خاطرات كودكي : كودكي اش در دامان خانواده گذشت و در شش سالگي وارد مدرسه اي نيمه ديني شد. مدرسه اي  كه به سبك امروزي اداره مي شد ولي بر دروس و علوم ديني تأكيد داشت. مدير و معاون مدرسه و تعدادي از معلمان آن روحاني بودند. مدرسه در نزديكي محل سكونت وي قرار داشت. به طور مبهم، سربازان روس را به ياد مي آورد كه در آن سالها مشهد را به سمت شهرهاي شمالي خراسان ترك ميكردند تا به روسيه بازگردند. كلاس ششم ابتدايي را بايد در مدرسه اي ديگر ميگذراند كه كمي از منزل آنان دورتر بود. ساختمان اين مدرسه قبلاً كارخانه كبريت سازي بود و يكي از سرگرميهاي دانش آموزان اين بود كه از منزل كبريت ميآوردند و چون ديوارهاي ساختمان مدرسه آغشته به گوگرد بود، هر چوب كبريت را كه به ديوار ميكشيدند شعله ور ميشد و اين كار براي كودكان آن سنين لذت بخش بود و در عين حال بايد پيوسته منتظر تنبيه از سوي مسئولان مدرسه نيز مي بودند. از كلاس پنجم ابتدايي با كتابهاي پدرش آشنا شد. يكي از كتاب هايي كه از آن زمان به ياد دارد كتاب مجمع البحرين است. طرز يافتن لغت در اين كتاب را از پدرش فرا گرفت و شايد به دليل همين متفاوت بودن, بيش از ساير كتابها به يادش مانده باشد. كتاب ديگري كه خطي بود در سال ششم ابتدايي مورد استفادة او قرار گرفت. اين كتاب ورق اول نداشت, ولي آنچه در آن آمده بود دربارة خوبيهاي بهشت و زشتيهاي جهنم بود. از آن به عنوان يك كتاب داستان لذت ميبرد و گاه اگر كسي به منزل آنان سر ميزد برايش تعريف ميكرد. زن ميانسال مهرباني يك روز در ميان براي كمك به مادرش به خانة آنها مي آمد و هر وقت فرصت مي يافت از وي ميخواست تا آن كتاب را با صداي بلند برايش بخواند. هر زمان كه به زشتي ها و رويدادهاي هراس آور جهنم ميرسيد آن زن با صداي بلند گريه ميكرد. اين كار هراز چندگاهي تكرار مي شد.
 

اوضاع اجتماعي و شرايط زندگي : وي پنجمين فرزند خانواده بود. در دوران كودكي و اندكي پس از آن آثار جنگ و اشغال در جامعه و طبعاً در شرايط خانوادگي نيز كاملاً مشهود بود. نان جو كه غذاي پايه محسوب ميشد چنان بود كه گويي از آرد نبيخته تهيه شده بود؛ همه چيز در آن پيدا مي شد. چاي خود را با كشمش كه آن هم با چيزهاي اضافي همراه بود مي خوردند. آن زمان همة اينها برايش عادي بود. چنين مي انديشيد كه زندگي همين است و واقعاً براي بسياري از مردم نيز چنين بود. وصله كردن لباس و جوراب كار عادي مادر بود. خياطها عادت داشتند كه كت و شلوار افراد را پشت و رو كنند. ميوه جزو ضروريات زندگي محسوب نمي شد. وظايف دخترها، سواي مدرسه و درس، تميز كردن لامپ دود زده چراغها و ساييدن و برق انداختن سماور و سيني و ظروف برنجي بود كه با گرد آجر صورت ميگرفت. پودر شستشو هم چوبك بود. در زندگي روستايي خاك و گِل كنار جوي نقش چوبك را ايفا ميكرد. پول بسيار اندك و مخارج بسيار بالا بود. اين برداشتي امروزي است وگرنه در آن ايام و در گرماگرم دوران كودكي زندگي هماني بود كه بود.

 تحصيلات رسمي و حرفه اي : سه سالة اول(سيكل اول) دبيرستان را كه تمام كرد وارد دانشسراي مقدماتي شد تا براي شغل معلمي آماده شود. در دورة دو ساله دانشسرا در دورة زبان عربي كه در مهدية مشهد برگزار ميشد نام نويسي كرد وهمه روزه عصرها در حجره هاي درس حضور مي يافت و طي اين مدت كتاب سيوطي را به پايان برد. پس از اتمام دوره دانشسرا به روستايي دور دست اعزام شد تا كار معلمي را آغاز كند. ششم دبيرستان و زبان انگليسي را در دوره اي كه در شهرستان كاشمر معلم بود به پايان برد و پس از انتقال به مشهد در 1345 وارد دانشگاه مشهد شد، ليسانس زبان و ادبيات انگليسي را در سال 1349 گرفت و بلافاصله تقاضاي انتقال به تهران كرد و در رشته فوق ليسانس كتابداري شركت جست و پذيرفته شد. پس از پايان اين دوره و انتقال از وزارت آموزش و پرورش به دانشگاه تهران، مدت چهارده ماه كه به ايالات متحده اعزام گرديد دروس دوره دكتري را به پايان رساند و به ايران بازگشت و در سال 1358 مجددﴽ براي اتمام دوره مأموريت يافت و سال 1360 پس از اخذ مدرك دكتري به ايران بازگشت و كار تدريس خود را در دانشگاه تهران ادامه داد.

 خاطرات و وقايع تحصيل : در دورة متوسطه, دبيرستان شاهرضا(مشهد) كه محل تحصيل وي بود زيرنظر مديري سخت گير, و در عين حال مهربان، اداره ميشد. سختگيري براي دبيرستاني كه دانش آموزان آن, گاه از دبيران درشتتر و قد بلندتر بودند، به جز با سختگيري ممكن نبود. رئيس دبيرستان را هرگز كسي بدون تركه نمي ديد. اين تركه, كه چندان هم نازك نبود, پيوسته در حال نوسان بود، حتي وقتي كه رئيس دستهايش را در پشت به هم قفل كرده بود. گاه برخي دانش آموزان را آنقدر به كف دستشان تركه ميزد كه خون مي افتاد. آنوقت خدمتگذار را صدا ميزد كه با مركوركوروم محل آزردگي را التيام ببخشد. علي رغم اين رفتار، دانش آموزان بدون استثناء او را دوست داشتند. كسي خندة او را نميديد. شبي نمايشي كمدي در دبيرستان اجرا مي شد كه همة دانش آموزان در تالار بزرگ آن حضور داشتند. رئيس دبيرستان نيز در انتهاي سالن ايستاده بود. به قسمت بسيار خنده آور نمايش كه مي رسيد، دانش آموزان به جاي آنكه به صحنه چشم بدوزند، سر خود را به عقب بر ميگرداندند كه خنده رئيس را ببينند. در تاريكي تالار، دندانهاي سفيدش را ميديدند و قند در دلشان آب مي شد. در دورة دانشسرا، گردش علمي خطة شمال خاطره اي ماندني به جاي گذاشت. همه مسافران همسن و سال و دوست و آشنا بودند كه همراه رئيس و معاون دانشسرا سفري سيزده روزه را گذراندند و گوشه گوشة آن خاطره بود. دورة ليسانس در دانشگاه مشهد دوران پرالتهاب سياسي بود و گروه بنديهاي دانشجويي، مطالعه در عرصه هاي مختلف، خواندن آثار كلاسيك غربي به زبان اصلي، مطالعة كامل متن اصلي نهج البلاغه و صحيفه سجّاديه در اين دوره اتفاِق افتاد. استمرار مطالعات در دوره كارشناسي ارشد و در فضايي متفاوت ادامه يافت و عرصههاي جديدي در مطالعة وي گشوده شد. در دوره دكتري در نخستين قسمت كه به تنهايي به ايالات متحده اعزام شد، فرصت مغتنمي بود كه همة اوقات خود را در كلاس درس يا در كتابخانه بگذراند. باز بودن كتابخانههاي دانشگاهي تا نيمه شب اين فرصت را فراهم كرده بود كه با ولع و اشتياق آثاري را كه ميانديشيد ديگر به آنها دست نخواهد يافت مطالعه كند.
 

فعاليتهاي ضمن تحصيل : در دورة تحصيل در دانشسراي مقدماتي بود كه كار نوشتن را آغاز كرد. روزنامه اي ديواري راه اندازي كرد كه فاصله انتشار آن هر دو هفته يك بار بود و كتابچه خاطرات سفر علمي به خطة شمال از نخستينهاي اين فعاليتهاست. در همين دوره بود كه به كانون نشر حقايق اسلامي پيوست كه ادارة آن را مرحوم محمدتقي شريعتي پدر روانشاد دكتر علي شريعتي بر عهده داشت. در دوره ليسانس در مشهد كار نوشتن جديتر شد و آثاري از وي در روزنامه هاي محلي از جمله روزنامه خراسان درج گرديد. مجموعه آثار چاپ نشده اي از آن دوران هنوز نزد وي باقي است. دوره ليسانس باكار آموزگاري در مدارس مشهد نيز همراه بود. در دوره فوق ليسانس در تهران، علاوه بر تحصيل، در دبيرستانهاي تهران به تدريس اشتغال داشت و در عين حال به صورت پاره وقت با كتابخانه دانشكده ادبيات و علوم انساني دانشگاه تهران و نيز مركز آموزش كانون پرورش فكري كودكان و نوجوانان همكاري ميكرد. كار نوشتن در اين دوره حال و هواي جديدي يافت.

 استادان و مربيان : از دورة ابتدايي مرحوم مؤمن زاده، مدير مدرسه، و روانشاد رياحي معلم كلاس پنجم را به خاطر دارد، كه اولي فردي مهربان و دومي معلمي سخت گير بود و به دليل اندام درشتش دانش آموزان از او بسيار ميترسيدند. در دورة دبيرستان روانشادان زوّار كه رئيس دبيرستان و تقي بينش كه دبير بود از جمله كساني هستند كه بيش از همه به خاطرش مانده است. در دورة ليسانس استاداني چون دكتر احمدعلي رجايي، دكتر غلامحسين يوسفي، و دكتر متيني و دكتر مختاري را به ياد دارد و در دوره فوق ليسانس شاگر كساني چون مرحوم محمدتقي دانش پژوه، روانشاد فرشته انوار و خانمها نوش آفرين انصاري، پوري سلطاني، زهرا شادمان، و آقاي علي سينايي بوده است. در دورة دكتري استاداني چون روانشاد دكتر جس شرا، دكتر كنراد راسكي و دكتر ويليام گافمن, بيش از همه، وي را تحت تأثير قرار داده اند.

 هم دوره اي ها و همكاران : از همدوره ايهاي ابتدايي و متوسطه به كساني چون حسن اميني، حسين نجوميان، محمدرضا شجريان؛ در دوره دانشسرا علي رئوف و حسين نجوميان، و در دورة ليسانس خانم ناهيد بني اقبال، اسداله آزاد، و ناصر انصاري را بيش از همه به ياد دارد. از دوره فوق ليسانس آقايان بهاءالدين خرمشاهي، كامران فاني، نوراله مرادي، علي ميرزايي، و عبدالحسين آذرنگ را به خاطر ميآورد. در دوره دكتري با آقايان دكتر شاهرخ افشارپناه، دكتر سيد صادق، دكتر جعفر مهراد، و خانم دكتر مهرانگيز حريري، بيش از ديگران مراوده داشته است. همكاران امروز بسييار زيادند ونام بردن آنها ممكن است سبب سهوالقلم و در نتيجه شرمساري شود، ولي نميتواند از كساني چون خانمها نوش آفرين انصاري و دكتر نرگس نشاط و آقايان دكتر رحمت اله فتاحي، دكتر جعفر مهراد، و محمود حقيقي كه همكاري فعالانه تري با آنان دارد به خير ياد نكند.

 همسر و فرزندان : در سال 1342 با بانويي از شهر كاشمر ازدواج كرد كه حاصل آن دو فرزند پسر بوده است. اين دو فرزند يكي در رشته پزشكي و ديگري در رشته دندانپزشكي از دانشگاه تهران فارغالتحصيل شدند و هم اكنون داراي همسر و فرزند بوده و به طبابت اشتغال دارند و مادرشان نيز سرگرم كدبانويي است. اين خانواده چهار نفره افت و خيزهاي بسيار فراوان در طول زندگي داشتهاند و سختترين ايام را نيز بدون گلايه و در نهايت شكيبايي از سرگذراندهاند. بردباري شان شايان قدرشناسي است

 مشاغل و سمتهاي مورد تصدي : 1335 آغاز كار معلمي، كاشمر 1335 – 1353 معلمي و دبيري در آموزش و پرورش 1342 ازدواج، كاشمر 1349 ليسانس زبان و ادبيات انگليسي، مشهد 1351 - 1353 همكاري با بخش آموزش كانون پرورش فكري كودكان و نوجوانان 1352 فوق ليسانس كتابداري، تهران 1352 عضو كميته تحقيق گروه كتابداري دانشكده روانشناسي و علوم تربيتي دانشگاه تهران 1352 - 1356 عضو كميته آموزش انجمن كتابداران ايران 1353 انتقال از آموزش و پرورش به دانشگاه تهران 1353 - 1355 دبير انجمن كتابداران ايران 1353 تاكنون عضو هيات علمي دانشكده روانشناسي و علوم تربيتي دانشگاه تهران 1353 تاكنون عضو شوراي كتاب كودك 1354 – 1355 عضو كميته انتخاب و خريد كتاب دانشكده روانشناسي و علوم تربيتي 1354 – 1356 سرپرست امور دانشجويي دانشكده روانشناسي و علوم تربيتي دانشگاه تهران 1360 دكتراي كتابداري و اطلاعرساني، دانشگاه كيس وسترن، كليولند، اوهايو، ايالات متحده امريكا 1361 تاكنون عضو كميته اجرايي فرهنگنامه كودكان و نوجوانان 1363 – 1370 همكاري با دانشنامه جهان اسلام 1363 – 1370 ويراستار و مترجم بنياد دايرهالمعارف اسلامي 1364- 1370 سرپرستي ترجمه دانشنامه مك گروهيل با انتشارات اميركبير 1365 – 1370 مدير بخش اطلاعات بنياد دايرهالمعارف اسلامي 1365– 1369 مدير بخش ويراستاري اميركبير 1380تاكنون سردبير و عضو هيات تحريريه مجله روانشناسي و علوم تربيتي 1365 – 1380 مدير بخش اطلاعات دفتر پژوهشهاي فرهنگي 1370 – 1373 عضو كميته علمي و سياستگذاري اصطلاحنامه فرهنگي فارسي(اصفا)، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي؛ سازمان مدارك قرهنگي انقلاب اسلامي 1370 - 1373 مشاور فني كتابخانه ملي 1370 تاكنون عضو شوراي تحصيلات تكميلي دانشكده روانشناسي و علوم تربيتي 1372-1375 عضو وابسته گروه علوم انساني فرهنگستان علوم 1372 – 1379 مشاور اصطلاحنامه علوم قرآني، قم 1373 – 1379 مشاور اصطلاحنامه فارسي فلسفه اسلامي، قم 1373-1379 عضو كميته ملي اطلاع رساني كميسيون ملي يونسكو 1373 – 1374 عضو كميته علمي هشتمين همايش ملي در حوزهاطلاعرساني 1373 - 1375 عضو مجمع هماهنگي نظامهاي اسنادي 1373 – 1377 نايب رييس كنگره بينالمللي كتابداران و اطلاعرسانان مسلمان 1373 - 1380 معاون پژوهش كتابخانهي ملي 1373 تاكنون عضو كميته منطقهاي آسيا و اقيانوسيه، ايفلا 1374 دبير همايش بينالمللي كتابداران و اطلاعرسانان مسلمان (كامليس) در تهران 1374 – 1379 مدير گروه پژوهشي انتشارات سمت 1374 – 1380 مدير گروه آموزش كتابداري و اطلاع رساني دانشكده روانشناسي و علوم تربيتي 1374 – 1380 طراحي، توسعه، سرپرستي و سرويراستاري دايرهالمعارف فارسي، كتابداري و اطلاعرساني (ج1) 1374 – 1380 مدير مسئول و سردبير مجله فصلنامه كتاب 1374 تاكنون عضو شوراي سردبيران مجلههاي دانشگاه تهران 1375-1377 عضو شوراي برنامه ريزي كتابخانه مركزي و مركز اسناد دانشگاه تهران 1375 - 1381 عضو كميته انتخاب كتاب برگزيده سال 1375 تاكنون عضو شوراي آموزشي و پژوهشي دانشكدهروانشناسي و علوم تربيتي 1376 دبير نخستين همايش بينالمللي جوانِ مسلمان و رسانه 1376 رييس كميته توليد علم ، تدوين و ارايه آن ؛ دانشگاه تهران 1376 - 1377 ويراستار مجله علوم تربيتي 1376-1378 عضو هيات تحريريه نشريه سخن سمت 1376 – 1384 مشاور اطلاعرساني رئيس جمهور 1376 – 1384 عضو شوراي عالي اطلاعرساني كشور 1377 – 1381 مشاور پژوهشهاي كاربردي دانشگاه تهران 1377 – 1382 عضو شوراي انتشارات دانشگاه تهران 1377 تاكنون عضو هيات مشاوران عالي كتابخانه ملي 1378 تاكنون عضو هيات تحريريه مجله علوم كتابداري و فن آوري اطلاعاتي ايران( انگليسي) 1379 – 1380 سرپرست كتابخانه دانشكده روانشناسي و علوم تربيتي 1379 تاكنون مدير مسئول مجله پل فيروزه (دفتر پژوهشهاي فرهنگي) 1380 – 1382 معاون آموزشي و تحصيلات تكميلي دانشكده روانشناسي و علوم تربيتي 1380 تاكنون عضو هيات تحريريه مجله انگليسي علم و فنآوري اطلاعات (شيراز) 1380 تاكنون عضو انجمن برنامهريزي آموزشي 1381 دبير گروه كتابشناسي و نسخهشناسي اولين همايش ملي ايرانشناسي 1381-1383 عضو كميته منتخب جذب هيات علمي دانشكده روانشناسي علوم تربيتي دانشگاه تهران 1381 – 1383 عضو كمسيون ارزيابي نشريات دانشگاه تهران 1381 تاكنون مدير مسئول مجله اطلاعشناسي 1382 تاكنون معاون پژوهشي دانشكده روانشناسي و علوم تربيتي 1382 تاكنون سردبير مجله كتابداري (دانشگاه تهران) 1382 تاكنون عضو هيات مؤسس انجمن مطالعات جامعه اطلاعاتي ايران 1383 تاكنون عضو پيوسته انجمن مطالعات جامعه اطلاعاتي ايران 1382 - 1383 مدير گروه پژوهشي رسانه كتاب، پژوهشگاه فرهنگ، هنر و ارتباطات 1383 تاكنون عضو شوراي علمي بنياد ملي اطلاعات علمي وزارت علوم، تحقيقات و فنآوري 1383 تاكنون مدير كميته واژه گزيني فرهنگستان زبان و ادب فارسي 1383 تاكنون دبير گروه كتابشناسي و نسخهشناسي دومين همايش ملي ايرانشناسي 1383 عضو كميته علمي – فني اطلاع رساني سازمان تحقيقات و آموزش كشاورزي؛ وزارت جهاد كشاورزي 1384 عضو انجمن كتابخانههاي عمومي استان تهران 1384 تاكنون رئيس انجمن ترويج علم ايران 1384- تاكنون عضو شوراي تخصصي گروه كتابداري و اطلاع رساني دانشگاه تربيت مدرس 1384 عضو كميته تخصصي رشته روانشناسي و علوم تربيتي موسسه چاپ و انتشارات دانشگاه تهران 1384 عضو كميته تدوين آيين نامه جامع ارتقاء علوم انساني – اجتماعي و هنر دانشگاه تهران 1384 عضو هيات مميزه نظارت بر فعاليتهاي اعضاي هيات علمي بنياد دايره المعارف اسلامي 1385 عضو هيات مميزه مركزي وزارت علوم و تحقيقات و فنآوري 1385 عضو كميسيون تخصصي علوم انساني وزارت علوم و تحقيقات و فن آوري 1385 عضو كميته راهبردي نظام اطلاع رساني دانشگاهي وزارت علوم و فنآوري 1385 عضو كميته كارآفريني دانشگاه تهران
 

فعاليتهاي آموزشي : تدريس در دانشگاه تهران، دانشگاه آزاد واحد علوم و تحقيقات، دانشگاه آزاد واحد شمال، دانشگاه تربيت مدرس، دانشگاه الزهراء، دانشگاه شيراز، دانشگاه اهواز، و دانشگاه مشهد در رشته كتابداري و اطلاع رساني در مقاطع ليسانس، فوق ليسانس، و دكتري و هدايت بيش از 150 پايان نامه كارشناسي ارشد و دكتري
 

مراكزي كه فرد از بانيان آن به شمار مي آيد : - همكاري در راه اندازي بنياد دايرةالمعارف اسلامي در خدمت جناب آقاي دكتر مهدي محقق - راه اندازي واحد اطلاعات دفتر پژوهشهاي فرهنگي - راه اندازي واحد اطلاعات بنياد دايرةالمعارف اسلامي - راه اندازي مجله اطلاع شناسي - راه اندازي دايرةالمعارف كتابداري و اطلاع رساني - راه اندازي بانك مطالعات ايرانشناسي - راه اندازي كميته واژه گزيني كتابداري و اطلاع رساني در دورة اخير فرهنگستان زبان و ادب فارسي
 

ساير فعاليتها و برنامه هاي روزمره : - داوري مقالات مجلات علمي - داوري كتاب سال دانشگاهي - داوري كتاب سال جمهوري اسلامي ايران - داوري پژوهشهاي فرهنگي - داوري طرحهاي تحقيقاتي - داوري آثار جشنواره خوارزمي - داوري پايان نامه هاي ارشد و دكتري - بررسي كارهاي علمي دانشجويان - شركت در جلسات مستمر پژوهشي، آموزشي و هيأتهاي مميزه دانشگاه و وزارت علوم، و جلسات مختلف ديگر دانشگاهي و وزارتي - همكاري با بنياد ايران شناسي - كارهاي قلمي(مقاله و كتاب)
 

شاگردان : شاگردان دورههاي دانشگاهي وي بسيار كثيرند كه طي بيش از 33 سال كار دانشگاهي در مقاطع مختلف به تحصيل اشتغال داشتهاند. از ميان اين شاگردان، از قديم به جديد به نام هايي چون كاظم حافظيان، ابراهيم عمراني، محمد حسن خوشنويس، فرخ اميرفريار، محمدحسن رجبي، نرگس نشاط، زهير حياتي، رحمت اله فتاحي، هاجر ستوده، كيوان كوشا، برميخوريم كه هريك در عرصه و زمينه اي فعاليت داشته و از كاميابي هايي برخوردار بوده و رهاوردهاي ارزنده اي نيز داشته اند
 

همفكران فرد : از همفكران وي در عرصه هاي مختلف علمي, از جمله كساني كه با انديشه هايش نزديكي بيشتري داشته اند نخست سركار خانم دكتر نرگس نشاط و سپس خانمها نوش آفرين انصاري، نوراله مرادي، كامران فاني، محمدحسن رجبي، دكتر رحمت اله فتاحي و دكتر علي رئوف در اين زمره قرار ميگيرند.
 

آرا و گرايشهاي خاص : وي بسيار علاقهمند به نظريه پردازي در عرصة اطلاعات و اطلاعشناسي است و به همين دليل از دهه 1360 به بحث درباره نظريه هاي اطلاعات از جمله نظريه رياضي، نظريه معنا شناختي، نظريه سيبرنتيكي، و اخيراً نظريه كوانتومي اطلاعات پرداخته و در اين زمينه آثاري نيز عرضه كرده است. به رويكردهاي ديگري نيز، با استفاده از استدلال استعاري، در زمينه اكولوژي اطلاعات، اختلاف پتانسيل اطلاعاتي، و نيز روش اطلاع شناختي پرداخته است. وي در گذشته نيز در نقد عالم سوم پوپر، تحليل نظر ابن خلدون در باب تأليف، و جست و جوي مباني تحليل استنادي غرب در علم الحديث و علوم اسلامي قلم زده است.

 جوائز و نشانها :  دريافت لوح تقدير به مناسبت انتخاب به عنوان استاد پيشكسوت از سوي انجمن كتابداري و اطلاع رساني ايران و دانشگاه تهران؛ v دريافت لوح تقدير به مناسبت انتخاب كتاب «آيين نگارش علمي» به عنوان كتاب برگزيده دانشگاهي از طرف دانشگاه تهران،1380 ودريافت لوح تقديروجايزه به مناسبت برنده شدن كتاب «مروري بر اطلاعات و اطلاع رساني» به عنوان كتاب سال جمهوري اسلامي ايران,1372
 

+ نوشته شده توسط کمیته فناوری اطلاعات انجمن در 92/02/10 و ساعت |
تغییر نام رشته کتابداری و اطلاع رسانی به " علم اطلاعات و دانش شناسی " را به تمام کتابداران کرمانشاه تبریک عرض می نماییم امید است با تغییر این نام رشته نیز متحول گردد و از بنبست خارج گردد . متاسفانه سالها بود این اسم بازدارنده مایه ناراحتی تمام دانشجویان و کتابداران عزیز گردیده بود. امیدوارم از این به بعد دیگر واژه کتابداری را بیان نکنیم و خود را عادت بدیم به نام جدید
در پایان برای اطلاعات بیشتر مصاحبه دکتر فدایی را مطالعه بفرمایید
 
انجمن علم اطلاعات و دانش شناسی کرمانشاه

دکتر غلامرضا فدایی- عنوان رشته کتابداری به رشته «علم اطلاعات و علم شناسی» تغییر می کند تا بتوانیم محتوای این رشته را بیشتر به مخاطبان آن ارائه کنیم.

انفجار اطلاعات در کمین است و چشمه هایی از خود را روز به روز به رخ می کشد. در ایران نیز اوضاع اگر بدتر از سایر جوامع نباشد، بهتر نیست. افزایش بی سابقه حجم اطلاعات علمی و گستردگی موضوعی آن مراکز علمی را به خود مشغول کرده است و دانشگاه های کشور بدون برنامه مشخصی در اطلاعات دسته بندی و هدایت نشده خود غوطه ور هستند. اگرچه دانشگاه های کشور طی سالیان اخیر در حوزه رشته تحصیلی "کتابداری و اطلاع رسانی" برای هدایت و ساماندهی این اطلاعات پا به میدان گذاشته اند اما گام لرزان، سازمان ها و برنامه ریزان اجتماعی و اقتصادی کشور به سمت استفاده از ظرفیت های این رشته محدودیت هایی را برای توسعه کتابداری و اطلاع رسانی ایجاد کرده است و از طرف دیگر نگرش ناددرست جامعه به رشته کتابداری و اطلاع رسانی محدودیت های دیگری را تحمیل کرده است. در این بین تصمیم گیران رشته دانشگاهی " کتاب داری و اطلاع رسانی" اولین گام را برای توسعه این رشته از میان دانشکده های خود برداشته اند.
هم اکنون دانشگاه کتابداری و اطلاع رسانی دانشگاه تهران، با تغییر نام رشته کتابداری به " علم اطلاعات و دانش شناسی" سعی در عرضه دوباره و علمی تر این رشته به جامعه دانشگاهی و پژوهشی کشور دارد.
در بسیاری از مراکز دانشگاهی و پژوهشی معتبر دنیا، متخصصان کتابداری و علم اطلاعات جز مشاوران اصلی پژوهشگران در بحث مدیریت داده های علمی هستند که دانشگاه تهران در دانشکده کتابداری خود سعی در تقویت نقش کتابداران در حیطه کاری پژوهشگران دارد.

دکتر غلامرضا فدایی رئیس دانشکده کتابداری و اطلاع رسانی دانشگاه تهران در گفت و گو با خبرآنلاین سیاست ها و برنامه های جدید دانشکده کتابداری دانشگاه تهران را برای توسعه رشته " علم اطلاعات و دانش شناسی" را عنوان می کند.
رشته کتابداری و اطلاع رسانی طی سال های اخیر موقعیت نسبتا مطلوبی در حوزه علوم انسانی داشته است، چه شده است که به فکر تغییر نام و رویکرد در این رشته افتاده اید؟
علم کتابداری و اطلاع رسانی یکی از قدیمی ترین رشته ها در دانشگاه تهران حتی در کشور است که نشان می دهد از همان قدیم نیازی به این رشته احساس می شد، کتابداری رشته ای پرطرفدار در دانشگاه های کشور و اهداف ان به شکلی است که همگان به این رشته نیاز دارند، به خصوص در بخش های مربوط به پژوهش به مراتب نیاز بیشتریبه این رشته احساس می شود. رشته کتابداری با عنوان قبلی خود در سال 1346 این تاسیس شد، که نشان از قدمت بالای آن دارد. اهمیت این رشته از آنجا نشئت می گیرد که پژوهش در دانشگاه ها امری حیاتی و مهم است و همواره رشته هایی که در کنار پژوهش بودند هم از اهمیت بالایی برخودار بوده اند. در همین رابطه رشته علم اطلاعات و دانش شناسی هم به عنوان یکی از بازوهای اصلی پژوهش در مجامع دانشگاهی مطرح دنیا اهمیت بالایی دارد.
علیرغم اینکه کتاب و کتابخانه در جامعه ما اهمیت بالایی دارد، متاسفانه اما وقتی اسم کتابدار می آید بحث افت می کند و کتابدار و با انبار دار یکی می کنند و بسیاری از کتابدارها در سال های اول رغبتی نداشتند اما وقتی وارد شدند، بسیار علاقه مند و به محتوای مسئله توجه کردند، اما متاسفانه چون اذهان جامعه نمی توانست تحلیل کند کتابدار چیست و از این طرف برنامه ریزان و متخصصان این رشته کمتر توانسته بودند این رشته را عرضه کنند، در ابتدا بگو ومگو های زیادی برای تغییر نام این رشته صورت گرفت، از این جهت بود تصمیم گرفتیم نام را تغییر دهیم تا بتواند بهتر در جامعه عرضه شود، مجموع تلاش های ما این بود که بتوانیم نامی را انتخاب کنیم که بتواند محتوای این رشته را بیشتر نشان دهد و برای اینکه در جامعه جا بیافتد این عنوان باید تلاش بیشتری داشته باشیم.

یعنی میتوان گفت این رشته می تواند پژوهش در کشور را علمی تر و هدفمند تر کند و بازوی علمی پژوهش در کشور باشد؟
بله، این مسئله جز اهداف اصلی این رشته است. ببیند این رشته می تواند پژوهش را تقویت کند. در گذشته چون بحث های اینترنتی و منابع اطلاعات مجازی مطرح نبوده است رشته کتابداری وابسته به کتاب های و منابع متنی بوده است، اما هم اکنون این رشته با توجه به سرعت بالای فناوری اطلاعات در کشور باید یک نوع بازنگری ای را در خود ببیند. به طوریکه یک متخصص علم اطلاعات و دانش شناسی باید بتواند بهترین اطلاعات را به طور صحیح و اصولی در اسرع وقت به دست پژوهشگر برساند. رشته کتابداری و اطلاع رسانی رشته ای که با کتاب و اطلاعات سر و کار دارد و کسانی که در این رشته تبحر کسب می کنند افرادی هستند که مشاور تحقیق و پژوهش هستند و سعی می کنند، به طور کیفی اهداف پژوهش را به صورت کیفی سامان ببخشند.


وضعیت این رشته را در حال حاضر در جامعه دانشگاهی کشور چطور می بینید؟
متاسفانه در کشور ما از آنجایی که پژوهش بهای لازم خودش را کسب نکرده است، طبیعی که رشته علم اطلاعات و دانش شناسی نتوانسته است جایگاه مطلوب خودش را حفظ کند، اما خوشبختانه سعی می شود که توجه بیشتری به آن بشود.


این توجه بیشتر به رشته ملزوماتی دارد که یکی از آنها اقبال دانشجویان و جامعه دانشگاهی به این رشته است، شما تا چه حد توانسته اید این اقبال را به وجود بیاورید؟
ببینید اقبال بین دانشجو ها در بین این رشته دلایل گوناگونی دارد، در درجه اول این مسئله به خود تصمیم گیران این رشته باز می گردد که باید خودش را نوسازی می کرد و سعی می شد جذابیت های جدید برای دانشجویان ایجاد می کرد و باید با ابزار های اطلاعاتی جدید خودش را به جامعه عرضه می کرد، البته این مسئله تا حدی زیادی انجام شده اما توان هر رشته بستگی به نوع امکاناتی است که باید به آن تزریق شود ، اگر امکانات در اختیار قرار نگیرد کمتر می توان به نتیجه مطلوب رسید.


نقش جامعه و تصمیم گیران به چه شکلی است؟
خود جامعه و تصمیم گیران جامعه نیز در این مسئله تاثیر گذار هستند، به نظر من اگر تصمیم گیران در همه بخش ها همکاری و نگاه مثبتی به وظایف این رشته داشته باشند و امکانات را بسیج بکنند، تاثیر این مسئله به مراتب بیشتر می شد، به طور کلی می توان گفت اقبال دانشجویان به این رشته دلایل درونی و بیرونی دارد که دلایل درونی همان تصمیم گیران این رشته و دلایل بیرونی تصمیم گیران اجتماعی است، اگر این دو مورد تقویت شود قطعا رشته می تواند به شکل مناسب تر و علمی خودش را به جامعه عرضه کند.


به نظر شما رشته کتابداری تا چه حدی توانسته است، در وظایف علمی خود موفق باشد؟
اگر به صورت کمی ببینم جامعه کتابداری رشد خیلی خوبی داشته است، به طوری که خیلی از وقت ها احساس خطر می کنیم و میگوییم این همه کتاب دار در جامعه چطور می توانند فعالیت کنند، ولی در عین حال از نظر کیفی هم رشد خوبی داریم و زمانی در کشور ما تنها کاردانی کتابداری را داشتیم، که الان دکترای این رشته در دانشگاه ها فعال شده اند و فارغ التحصیل هایی در این رشته فعال هستند . در عین حال هنوز تشنگی برای این رشته وجود دارد و در مجموع ما توانسته ایم رشد کمی و کیفی داشته باشیم اما اینکه تا چه حدی توانسته است نیاز های علمی جامعه را جواب گو باشد، محل بحث است و به نظر می رسد هنوز جای کار داریم و هنوز به بسیاری از نیاز های پاسخ ندادیم که این مسئله به مسایلی از جمله کمبود نیروی انسانی و امکانات نیز مربوط می شود. اگر که وزارت علوم و خود جامعه در سطح بالاتری، متقاضی پژوهش باشند، باید این مسئله را تاکید کنیم که پژوهش گر نیازمند کتابدار و متخصص علم اطلاعات است.


با توجه به تغییر نام این رشته آیا کارکردهای این رشته نیر تغییری داشته است؟ واینکه تصور جامعه دانشگاهی به این رشته را چگونه ارزیابی می کنید؟
نگرش به کتابداری در سطح نازل این است که فارغ التحصیل این رشته در کتابخانه کتاب ها را مرتب کند و منتظر باشد کسی بیایید و کتابی طلب کند، که متاسفانه در سطح عمومی جامعه این نگرش جا افتاده است.


نگرش درست و علمی به این رشته چیست؟
سطح عالی نگرش به این رشته که در اصل با اهداف علمی آن مرتبط است این است که کتابداران و متخصصان رشته علم اطلاعات ، به عنوان مشاوران اطلاعاتی در هر پروژه اطلاعاتی به پژوهشگر مشاوره بدهند که از چه منابعی استفاده کنند، از طریق وارد پژوهش شوند و ابزار تحقیقاتی از نظر سایت های اطلاعاتی، مقالات به روز و بتواند پژوهشگر را مدیریت اطلاعاتی کند تا پژوهشگر بتواند، به علمی ترین نتایج برسد.


برنامه شما برای گسترش حوزه های تخصصی این رشته چیست؟

ما سعی داریم حوزه های تحصصی خودمان را گسترش می دهیم و سعی داریم در حوزه های گوناگون مانند کتابداری پزشکی، این رشته را توسعه دهیم. اگر ما بتوانیم در حوزه های مختلف مهندسی، کشاوزی، هنر، علوم انسانی و یا پزشکی متخصصانی برای کتابداری و علوم اطلاعات آموزش دهیم، قطعا نتایج علمی بالایی برای جامعه ایجاد می شود و بسیار کار پژوهشگر را تسهیل می دهد. افق های بلندی داریم و انتظارات زیادی از متخصصان این حوزه داریم اما به صورت قطره چکانی در حال دریافت امکانات و فعالیت هستیم ، هم اکنون کم بودن اعتبارات و امکانات بسیار کم است و نمی توانیم خودمان به جامعه ابراز داریم و ما داعیه داریم در این زمینه که بتوانیم این رشته به عنوان یکی از رشته های پرکاربرد عرضه کنیم.
یکی از رشته هایی که ما می خواهیم برگزار کنیم، اقتصاد اطلاعات است ،چرا که هم اکنون در کشور ما و بسیار از کشور های دنیا، اطلاعات با هزینه های بالایی کسب می شود و مشخص نیست که هزینه هایی که برای این اطلاعات صرف می شود، آیا به صرفه است یا خیر و به نظر من باید کار به جایی برسد که متخصصان رشته علم اطلاعات اقتصادی بتوانند مشاوره بدهند که اطلاعات را از طریق به شکل با صرفه و کم هزینه تر دریافت کرد.

شما تا چه حدی می توانید نیاز های جامعه دانشگاهی و پژوهشی جامعه را پاسخگو باشید؟
اگر جامعه پژوهش محور باشد قطعا نیاز ها به این رشته افزایش می یابد، اگر جامعه تشنه پژوهش باشد نیاز بسیار زیادی به متخصص علم اطلاعات دارد، به تعبیر دیگر اگر جامعه ما جامعه وارداتی باشد، که کمتر نیاز به این متخصصان دارد اما ما به سمتی در حال حرکت هستیم که جامعه ما به دنبال تولید علم و پژوهش است و قطعا باید به این سمت برویم که متخصص علم اطلاعات بازوی اصلی پژوهش در کشور باشد. دانشگاه تهران به عنوان دانشگاه مادر پیشقدم شده است و این دانشکده در حوزه های گوناگون در حال فعالیت است، یکی از وظایف این دانشکده تربیت متخصصانی است که بتوانند در کتابخانه های کشور در سطوح مختلف فعالیت کنند و مشاوران اطلاعاتی باشند، علاوه بر آن رشته های دیگری پیش بینی کردیم، کی از آنها رشته علم سنجی است و دیگری رشته آرشیو است، رشته علم سنجی رشته است که میتوان میزان فعالیت های اساتید دانشگاه وخود دانشگاه در سطوح مختلف ارزیابی کند و میتواند ارزیابی کند دانشگاه های ایران در چه سطحی از دانشگاه دنیا، قاره و منطقه است که این مسئله نیاز به متخصصانی است ارزیابی کند و ما در دانشگاه این رشته را آغاز کرده ایم و با مراکز مختلفی هم در حال همکاری هستیم تا بتوانیم این مسئله را به سرانجام برسانیم. رشته دیگر ما آرشیو است که در این رشته ما سعی داریم مراکز اسناد در کشور را تقویت کنیم و اسناد و مدارک که در کشور تولید می شود را حفاظت کنیم که جز خاطرات علمی هر کشور و در آینده می تواند مبنای بسیاری از تحقیقات و برنامه ریزی های توسعه ای باشد. رشته دیگر ما دایره المعارف نویسی و رشته نسخ خطی است که در این دو رشته هنوز نیروی انسانی ما به نقطه مطلوب نرسیده است.


تا چه حد از تجربه کشور های پیشرو استفاده کرده اید؟
هم اکنون در مجامع علمی دنیا، امریکا، انگستان و دانمارک پیشرو هستند که موفقیت آنها در دادن مشاوره به محققان، مهندسی اطلاعات، سرو سامان دادن به اطلاعات حیاتی در برنامه ریزی های اجتماعی و اقتصادی است که بزرگترین کارهای آنها ست و در کنار این مسئله مراکز اطلاعاتی و کتابخانه های مختلف خود ساماندهی کرده اند و انواع خدماتی که کتابخانه ها در سطوح مختلف می توانستند انجام بدهند را انجام داده اند.


همکاری سایر سازمان ها با شما تا چه اندازه ای بوده است؟
همکاری سایر سازمان ها با ما در شرایطی مطلوبی نیست. مثلا در بحث کتابخانه های آموزشی که اساس آن مدارس هستند، هم اکنون ما شاهد هستیم که متاسفانه وزارت آموزش و پرورش پست کتابدار در مدارس را حذف کرده است، به جایی که به این مسئله توجه شود. حتی کارهایی که خودشان انجام می دهد هم با استاندارد های بسیار فاصله دارد و متاسفانه ارتباط ما با آموزش و پرورش به کلی قطع است. ما داعیه داریم که کتابخانه های آموزشگاهی باید ساماندهی شود اما گسستگی میان دانشگاه وآموزش و پرورش وجود دارد که این مسئله ضربه می زند، امیدواریم در دولت های آینده بتوانیم ارتباط برقرار کنیم.


در حال حاضر وضعیت کتابخانه های کشور از نظر استاندارد سازی به چه شکلی است؟
استاندارد بودن کتابخانه های کشور به شکلی است که به صورت کامل نمی توان گفت خیلی از کتابخانه های کشور ما استاندارد است اما نکته مهم این است که از همین داشته های موجود استفاده درستی صورت نمی گیرد. ما موقعی است که بحث استاندارد را مطرح می کنیم، که بحث درستی است اما اگر ما همه را به استاندارد برسانیم و کسی استفاده نکند، چه فایده ای دارد. مثل این می ماند که مهمانی بزرگی ترتیب دهید و کسی حاضر نشود. ما باید از طرفی به بحث استاندارد سازی بپردازیم و از طرف دیگر بتوانیم مراجعه کنندگان را افزایش دهیم.


یکی از ایرادات مطرح دانشجویان به این رشته بازار کار آن است، این انتقاد را وارد و منطقی می دانید؟
کتابداری در مقایسه با سایر رشته های میتوان گفت در سطح میانه است و بازار کاری مطلوبی دارد، سال قبل تحقیقی در بین رشته های دانشگاهی آمریکایی صورت گرفته بود و از بین 200 مشاغل مطرح کتابداری در سطح 40 بود. در ایران هم اگر پژوهشی صورت بگیرد، به نظرم در سطح مطلوبی است. اگر ما بتوانیم این رشته را به درستی به جامعه عرضه کنیم و سازمان ها متوجه اهمیت موضوع شوند، قطعا بازار کار این رشته به مراتب بیشتر می شود. از طرف دیگر خود کتابخانه های عمومی مشتری های خوبی برای فارغ التحصیلان این رشته است و ما تفاهم نامه ای هم در این رابطه با نهاد کتابخانه های عمومی داریم که هنوز اجرایی نشده است و اگر اجرایی شود، دانشگاه تهران می تواند تعداد زیادی از متخصصان کتابداری را به کتابخانه های کشور در تمامی سطوح بفرستد. هم اکنون بسیاری از دانشگاه های ما کتابدار تخصصی ندارند و به نظرم زمینه کار و توسعه فراهم است اگر بتوانیم نگرش ها را اصلاح کنیم.

+ نوشته شده توسط کمیته فناوری اطلاعات انجمن در 91/10/24 و ساعت |
 همایش جامعه شناسی اطلاعات

 

بزودی در انجمن

 

علم اطلاعات و دانش شناسی

 

کرمانشاه

+ نوشته شده توسط کمیته فناوری اطلاعات انجمن در 91/08/28 و ساعت |

 اولین همایش کتابخانه 2.0 ( هشتیمن همایش انجمن کتابداری و اطلاع رسانی کرمانشاه) در کشور

 "  ثنا راهی بسوی کتابخانه 2.0 "

زمان : چهارشنبه ۲۸ تیرماه ۱۳۹۱

مکان ک تالار دکتر شریعتی کتابخانه عمومی حسینیه ارشاد تهران

با سخرانی :

دکتر مهدی علیپور حافظی : نسل نوین خدمات رسانی در کتابخانه

دکتر مظفر چشمه سهرابی : کتابخانه 2.0 در محیط دانشگاهی

دکتر فرامرز هندسی ، مهندس روح الله صباغ زاده و مهندس میثم فریور : معرفی نرم افزار ثنا

دکتر محمد جواد امیدی : تولید محتوا در کتابخانه 2.0

آقای محمد دکامئی : کتابخانه های عمومی شهرداری تهران: گذار از شکل سنتی به کتابخانه 2.0


کارگاه تخصصی کتابخانه 2.0

" تفاوت کتابخانه 2.0 با کتابخانه سنتی: ویژگیهای نرم افزار کتابخانه 2.0


با همکاری شرکت مهندسی ارتباطات پیام مشرق  و   کتابخانه عمومی حسینیه ارشاد


اطلاع رسانی : کمیته فناوری اطلاعات انجمن کتابداری کرمانشاه

حمید احمدی

 

+ نوشته شده توسط کمیته فناوری اطلاعات انجمن در 91/04/25 و ساعت |

با نام و یاد خدای بزرگ

همایش مهارتهای ارتباطی کتابداران و اطلاع رسانان در تالار وحدت به کار خود پایان داد

در این همایش ابتدا دکتر مرادی نایب رئیس انجمن کتابداری و اطلاع رسانی کرمانشاه ضمن خوش آمد گویی به حاضرین در مورد شکل گیری همایش و اهمیت آن سخنانی ایراد فرمودند.

در این همایش  چهره سرشناس استان کرمانشاه در روانشناسی دکتر محی الدین محمدخانی سخنانی تحت عنوان روانشناسی ارتباطات ،بیان داشتند و سخنرانی ایشان حاوی نکات ارزشمند و خلاقیت هایی در رابطه با روابط کتابداران با مراجعین در کتابخانه بود ، بیان شیوا و خلاقانه  ایشان حاضرین که تعداد آنها حدود ۳۰۰ نفر بود سخت تحت تاثیر  قرار داد

در این همایش همچنین اساتید کتابداری و اطلاع رسانی در ترتیب سخنرانی کردند

استاد فروغی  با عنوان "مهارتهای نوشتاری "

دکتر زارع " مهارتهای ارتباطی کتابداران در کتابخانه های کودکان و نوجوانان"

دکتر چشمه سهرابی " مهارتهای غیر کلامی "

خانم خزایی " مهارتهای ارتباطی کتابداران کتابخانه های عمومی "

استاد احمدی " نقش فناوریهای ارتباطی در مهارتهای ارتباطی کتابداران "

در این همایش  یاد و خاطره مرحوم اسماعیل مالمیر معاون اداره کل کتابخانه های عمومی  استان کرمانشاه زنده نگهداشته شد و هر یک از سخنرانان مطالبی در فقدان این عزیز بیان داشتند و از طرف اداره کل کتابخانه های استان کرمانشاه هدایای به رسم یاد بود به همسر این عزیز از دست رفته اهدا گردید.

 

بعد از اتمام همایش انتخابات اعضای هیئت مدیره و بازرسان انجمن برای دوره دوم سه ساله برگزارگردید  که آقایان علی اسماعیلی با ۹۰ رای ،آقای دکتر مرادی با ۸۵ رای ،آقای دکتر چشمه سهرابی وآقای  فروغی با ۶۹ رای ، آقای دکتر زارع با ۶۵ رای ،آقای رستمی با ۴۹ رای و آقای راستی فر با ۴۷ رای بعنوان اعضای اصلی انجمن انتخاب شدند و آقای آباد و آقای شفیعی بعنوان اعضای اللبدل انتخاب شدند

آقای مهندس بهرامی و آقای فرهادی بعنوان بازرسان انجمن انتخاب شدند.

در این جلسه از آقای حمید احمدی از اعضای اصلی دور اول که بدلیل مشعله کاری کاندیدای دور دوم نشدند تشکر و تقدیر بعمل آمد

 

+ نوشته شده توسط کمیته فناوری اطلاعات انجمن در 90/12/06 و ساعت |

مکان همایش تغییر کرد : تالار وحدت   میدان جلیلی

اطلاعیه مجمع عمومی انجمن کتابداری و اطلاع رسانی شاخه کرمانشاه

بدینوسیله به اطلاع کلیه اعضای انجمن کتابداری و اطلاع رسانی کرمانشاه میرساند مجمع عمومی انجمن کتابداری و اطلاع رسانی کرمانشاه در تاریخ ۴/۱۲ همان روز همایش ساعت ۱۴ در محل تالار کانون پرورش کودکان و نوجوانان واقع در سه راه ۲۲ بهمن برگزار می گردد.

از کلیه اعضای دعوت بعمل می آید در مجمع عمومی فوق شرکت فرمایند

دستور جلسه :

 1. گزارش سه ساله هیات مدیره
 2. تصویب عملکرد مالی انجمن
 3. انتخابات اعضای هیات مدیره و بازرسان برای
+ نوشته شده توسط کمیته فناوری اطلاعات انجمن در 90/11/25 و ساعت |

با قلبی شکسته و دلی دردناک به سوگ یار دیرینمان می شینم

  با کمال تأسف باخبر شديم آقای اسماعیل مالمیر معاون مدیر کل کتابخانه های استان کرمانشاه و انجمن کتابدارای و اطلاع رسانی کرمانشاه صبح امروز به علت عارضه قبلی دار فاني را وداع گفت. اين مصيبت را به خانواده محترمشان و جامعه کتابداری ایران الخصوص کتابداران استان کرمانشاه تسليت عرض مي نماييم و از خداوند متعال براي متوفي طلب مغفرت و براي خانواده محترمشان صبر جميل مسئلت مي نماييم

انجمن کتابداری و اطلاع رسانی کرمانشاه

+ نوشته شده توسط کمیته فناوری اطلاعات انجمن در 90/11/17 و ساعت |

 با نام و یاد خدای بزرگ

تاریخ همایش تغییر کرد

(۴ اسفند ۱۳۹۰)

ضمن سلام و خسته نباشید به تمام دست اندرکاران کتاب و کتابداری و اعضای محترم انجمن ،انجمن کتابداری و اطلاع رسانی کرمانشاه مفتخر است هفتمین همایش ملی خود را با عنوان مهارتهای ارتباطی برای کتابداران و اطلاع رسانان در ۴ اسفند  ماه  ماه ۱۳۹۰ برگزار کند . از تمامی علاقمندان  دعوت میشود بر اساس  محورهای همایش چکیده مقالات خود را تا ۲۵ بهمن۱۳۹۰ به ایمیل انجمن ارسال دارند ،لازم به توضیح است در بین مقالات ارسالی تعداد ۴ مقاله برای ارائه در همایش و سایر مقالات بصورت پوستر پذیرفته میشود .

محورهای همایش با تکیه بر تجربه عملی:

 1. نظریه های ارتباطی در کتابداری و اطلاع رسانی
 2. مهارتهای ارتباطی سازمانی در کتابخانه ها
 3. مهارتهای کلامی و غیر کلامی کتابداران
 4. فناوریهای ارتباطی و کتابداران

ایمیل انجمن : ilikermanshah@yahoo.com

 

+ نوشته شده توسط کمیته فناوری اطلاعات انجمن در 90/06/19 و ساعت |

 از کتابفروشی تا کتابداری

نقش کتابدار در فرهنگ کتاب و کتابخوانی (لینک )

محمد امجدیان : کتابدار کتابخانه مرکزی دانشگاه رازی

 

+ نوشته شده توسط کمیته فناوری اطلاعات انجمن در 90/06/16 و ساعت |
 

گزارش همایش لینک

 

قطعنامه همایش        پاورپوینت : بد اخلاقی های علمی : دکتر چشمه سهرابی   

 پاورپوینت نقد علمی : دکتر افشار زنجانی        اخلاق داوری : دکتر منصوریان

اخلاق تطبیقی: دکتر عصاره         اخلاق پژوهش : دکتر زلفی گل و دکتر حاجی عزیزی    

 

+ نوشته شده توسط کمیته فناوری اطلاعات انجمن در 90/04/05 و ساعت |

 

ششمین همایش انجمن کتابداری و

 اطلاع رسانی کرمانشاه 

با همکاری دانشگاه رازی و اداره کل

  کتابخانه های عمومی استان

 کرمانشاه 

 

"اخلاق علمی "

با سخنرانی :

 1. دکتر مهدی محقق / بنیانهای اخلاق علمی
 2. دکتر عباس حری / اخلاق نگارش
 3. دکتر زلفی گل / اخلاق ژژوهش
 4. دکتر فریده عصاره / اخلاق علمی تطبیقی
 5. دکتر عبدالحسین آذرنگ / اخلاق نشر
 6. دکتر قراملکی / اخلاق داوری
 7. دکتر نوش آفرین انصاری / اخلاق تدریس
 8. دکتر حسن اسلامی / اخلاق نقد
 9. دکتر مظفر چشمه سهرابی / بد اخلاقی های علمی

 

زمان : ۲ تیر ماه ۱۳۹۰

مکان : آمفی تأتر دانشکده علوم دانشگاه رازی کرمانشاه

 

+ نوشته شده توسط کمیته فناوری اطلاعات انجمن در 90/02/05 و ساعت |

نوروز خوش هاتی خیر و پا ته  وه                مردم مزگانی نوروز هاتوه

          نوروز هاته وه جور جارجاران                    شاخه وفر و دول  وفراوو  واران

     نوروز هاته وو شادی خسته دل              آوا بیو تفاق سامان سای بلبل

باز هفت سين سرور
ماهي و تنگ بلور
سکه و سبزه و آب
نرگس و جام شراب
باز هم شادي عيد
آرزوهاي سپيد
باز ليلاي بهار
باز مجنوني بيد
باز هم رنگين کمان
باز باران بهار
باز گل مست غرور
باز بلبل نغمه خوان
باز رقص دود عود
باز اسفند و گلاب
باز آن سوداي ناب
کور باد چشم حسود
باز تکرار دعا
يا مقلب القلوب
يا مدبر النهار
حال ما گردان تو خوب
راه ما گردان تو راست
باز نوروز سعيد
باز هم سال جديد
باز هم لاله عشق
خنده و بيم و اميد

+ نوشته شده توسط کمیته فناوری اطلاعات انجمن در 89/12/23 و ساعت |

با نام و یاد خدای بزرگ

پنجمین همایش انجمن کتابداری و اطلاع سانی کرمانشاه با همکاری اداره کل کتابخانه های عمومی استان کرمانشاه روز پنجشنبه 7 بهمن 1389 در سالن همایشهای کانون فکری کودکان و نوجوانان کرمانشاه با حضوربا شکوه  مسئولین فرهنگی ، خیرین ، کتابداران و دانشجویان کتابداری استان کرمانشاه  برگزار گردید.

در این همایش بعد از تلاوت قرآن کریم و رئیس انجمن کتابداری و اطلاع رسانی کرمانشاه ضمن خیر مقدم به حاضرین در همایش بیاناتی در خصوص فلسفه این همایش و شعار ایران را سراسر کتابخانه کنیم ایراد فرمودند، معاون سیاسی امنیتی استانداری کرمانشاه ضمن حضور خود در همایش  25 دقیقه به سخنرانی پرداخت، تشریح مسائل کتاب و کتابخوانی و فلسفه آن ، توسعه کتابخانه و مشارکت مردم در آن از جمله موضوعات اساسی بیانات معاون سیارسی و امنیتی استان بود .

سخنران بعدی همایش جناب آقای علی اسماعیلی ، مدیر کل کتابخانه های عمومی استان کرمانشاه بود که ایشان گزارش کاملی از فعالیتها و آمار و ارقام و رتبه کرمانشاه دربین سایر  استانهای ایران به حضار دادند و مورد تشویق قرار گرفتند.

سخنران بعدی هماییش پرفسور غلامرضا فدایی رئیس دانشکده کتابداری و اطلاع رسانی دانشگاه تهران بود که 30 دقیقه به ایراد سخنرانی تخصصی پرداخت ، ایشان ضمن تشکر از برگزار کنندگان همایش به تشریح موضوعات :مشارکت در امور فرهنگی و اجتماعی  ، الزامات مشارکت ، انواع مشارکت ، دولت و ملت در مشارکت ، خیر کیست ، کار خیر چیست ، آفت های مشارکت و کتابخانه و تشویق برای مشارکت  پرداخت .

بعد از سخنرانی پرفسور فدایی در سالن، پذیرای صورت گرفت جناب آقای مهندس بهرامی از اداره کل کتابخانه های عمومی 2 کلیپ راجع به توسعه کتابخانه تهیه کرده بودند که در سالن به نمایش گذاشته شد و مورد توجه حاضرین قرار گرفت.

سخنران بعدی همایش پرفسور عبدالحسین فرج پهلو استاد گروه کتابداری و اطلاع رسانی دانشگاه شهید چمران اهواز بود که دعوت انجمن کرمانشاه را با توجه به مشغله زیاد اجابت کرده و به شهرو دیارمان آمده بودند ، موضوع اصلی سخنرانی ایشان " مشارکتهای مردمی در توسعه کتابخانه های عمومی " که به تشریح آن پرداخت از جمله : کتابخانه بعنوان یک نهاد اجتماعی – فرهنگی ، توسعه در ابعاد مختلف ، شاخصهای توسعه اجتماعی ، توسعه فرهنگی ، شاخصهای توسعه فرهنگی ، نقش کتابخانه ها در توسعه فرهنگی ، وضعیت موجود کتابخانه های عمومی استان کرمانشاه ، لزوم حمایت از کتابخانه های عمومی ، منابع حمایتی کتابخانه های عمومی ، راههای مشارکت مردمی .

سخنران سوم همایش که دعوت انجمن را لبیک گفته بودند دکتر سعید رضایی شریف آبادی استاد دانشگاه الزهرا و رئیس انجمن کتابداری و اطلاع رسانی ایران بود ، موضوع سخنرانی دکتر رضایی تجارب جهانی در باب مشارکتهای مردمی در سراسر کشورها بود ، ایشان ضمن تشکر و قدردانی از انجمن شاخه کرمانشاه و اداره کل کتابخانه های عمومی  این همکاری را یک نوع همکاری فوق العاده خواند و احساس خود را در این خصوص بیان داشت ، دکتر تجربیات خوبی را در زمینه مشارکت مردم در چند کشور از جمله کانادا ، استرالیا و لبنان بیان داشت و فرمودند که در کشورهای پیشرفته و بعضی از کشورهای در حال توسعه برنامه هایی برای کمک مردم در توسعه کتابخانه دارند و این همکاری در قالب دوستداران کتاب و دوستداران کتابخانه است و موفقیت زیادی در این خصوص دارند . ایشان ضمن اشاره به این موضوع ،سایتهای اینترنتی این مشارکتها را با اسلاید به نمایش گذاشتند .

بعد از اتمام سخنرانی های نوبت به میزگرد خیرین استان رسید که با مجری گری ادیبانه دکتر رادفر همراه بود از جمله خیرین که دعوت اداره کل کتابخانه های استان را پذیرفته بودند و در جمع حاضرین قرار گرفتند عبارت بودند از : آقای نظام الدین آل آقا (خیر شهر کرمانشاه) ، آقای افتخاری (رئیس انجمن خیرین مدرسه ساز) ، آقای دکتر خرمشاهی (خیر) ، نماینده خانم میناشی ( خیر اسلام آباد) نماینده مرحوم آیت اله نجومی ، آقای ابراهیمی (شهردار شهرستان پاوه) ، آقای محمودی ( شهردار شهرستان جوانرود) ، آقای مرادی ( شهردار شهرستان صحنه )، آقای پروینی ( خیر مدرسه ساز)، اعضای شورای شهر کرمانشاه ( آقایان امینی و پرویزی)

در این میز گرد که با حضور سخنرانان همایش همراه بود هر کدام از دعوت شدگان مسائلی در خصوص مشارکت در ساخت کتابخانه بیان داشتند که سخنان خیرین  محترم آقایان آل آقا و افتخاری مورد توجه بود ، هریک از خیرین محترم پیشنهاداتی داشتند که بیان فرمودند . بعد از سخنان خیرین در جمع میزگرد میکروفون در میان حضار در جلسه قرار گرفت و از طرف دانشجویان عزیز پیشنهاداتی ارائه شد.

این همایش در ساعت 30: 13به اتمام رسید .

ازجمله نکات جالب همایش قول ساخت کتابخانه و اهداء زمین بود که مستقیم بیان شد از جمله : خانم میناشی از اسلام آباد غرب قول ساخت 2 باب کتابخانه به ارزش یک میلیارد تومان ، موسسه علمی فرهنگی قلم چی با اهداء زمین برای ساخت کتابخانه ......

حمایت کنندگان مالی همایش : شرکت کاواندیش ( تجهیزات کتابخانه ) از تهران که در همایش شرکت مستقیم داشت ، بانک کشاورزی استان ، نهاد کتابخانه های عمومی کشور ، مؤسسه قلم چی

مجری این همایش دکتر رادفر عضو هیأت علمی دانشگاه آزاد اسلامی کرمانشاه بود که با مجری گری بسیار ادبیانه خود نظم و انظباط خاصی به همایش داده بود و سخت مورد توجه حاضرین خصوصاً مهمان و اساتید دعوت شده به همایش قرار گرفت.

درخلال برنامه شاعر کرد زبان جناب آقای محمود چهری اشعاری به لهجه شیرین لکی برای حضار خواندند که سخت مورد تشویق قرار گرفت .

گزارش : کمیته فناوری اطلاعات انجمن : حمید احمدی )

عکسهای ، به ترتیب برگزاری همایش:

 

 

 

 

خیرین

شاعران دعوت شده به همایش

نمایشگاه شرکت کاواندیش(تجهیزات کتابخانه)

+ نوشته شده توسط کمیته فناوری اطلاعات انجمن در 89/11/09 و ساعت |

پنجمین  همایش  ملی انجمن کتابداری و اطلاع رسانی  کرمانشاه با همکاری اداره کل کتابخانه های عمومی استان کرمانشاه

همایش ملی  " مشارکتهای مردمی

 در توسعه کتابخانه های عمومی " 

با ارائه مقاله از

 1.  دکتر غلامرضا فدایی استاد و رئیس دانشکده کتابداری و اطلاع رسانی دانشگاه تهران

                             (کتابخانه های عمومی و توسعه اجتماعی ،فرهنگی،اقتصادی،سیاسی)

 1. دکتر عبدالحسین فرج پهلو استاد دانشگاه شهید چمران اهواز در گروه کتابداری و اطلاع رسانی –  عضو شورای سیاست گذاری تأمین مدرک وزارت علوم  

                               ( کتابخانه های عمومی و مشارکتهای مردمی)

 1. دکتر سعید رضایی شریف آبادی  استاد دانشگاه شهید بهشتی تهران ، رئیس انجمن کتابداری  و اطلاع رسانی ایران    

                                          ( تجارب جهانی در زمینه مشارکتهای مردمی کتابخانه های عمومی)

       با حضور :

 1.    مدیر کل نهاد کتابخانه های عمومی کشور
 2.    مسئولین و خیرین استان کرمانشاه

زمان : پنجشنبه 7بهمن ماه 1389

مکان : کرمانشاه - بلوار شهید بهشتی -باغ نی- تالار کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان

حمایت کنندگان مالی همایش:

نهاد کتابخانه های عمومی کشور،اداره کل کتابخانه های عمومی استان کرمانشاه، شرکت تجهزات کتابخانه ( کاوه اندیش سیستم از تهران)، بانک کشاورزی استان کرمانشاه

 

شرکت برای عموم آزاد است

 کمیته اطلاع رسانی انجمن کتابداری و اطلاع رسانی شاخه کرمانشاه

 

+ نوشته شده توسط کمیته فناوری اطلاعات انجمن در 89/09/28 و ساعت |

 

 کارگاه آموزشی

EndNote

برای ثبت نام با دفتر انجمن تماس حاصل نمایید(۷۲۲۷۰۹۰)

 

 مکان : آموزشگاه خاجه نصیر (باغ نی)

زمان : ۸/۱۰/۱۳۸۹ ساعت ۳۰/۱۳  الی ۱۷

هزینه :

عضو دانشجو : ۴۰۰۰۰ ریال

عضو کارمند : ۷۰۰۰۰ ریال

غیر عضو دانشجو : ۷۰۰۰۰ ریال

غیر عضو کارمند : ۱۰۰۰۰۰ ریال

شماره حساب جهت واریز شهریه : ۱۸۰۳۰۶۵۵۹۰(بانک تجارت)

شماره فکس : ۷۲۲۴۹۰۰ 

 

موفق باشید

انجمن کتابداری و اطلاع رسانی : کمیته آموزش 

+ نوشته شده توسط کمیته فناوری اطلاعات انجمن در 89/09/13 و ساعت |

 با نام و یاد خدای بزرگ

سامانه خدمات تحویل مدرک انجمن کتابداری و اطلاع رسانی شاخه کرمانشاه راه اندازی شد

جزئیات کار در آینده نزدیک به اطلاع شما کتابداران و اعضای انجمن از طریق همین  وبلاگ آموزش داده می شود

کمیته فناوری اطلاعات انجمن

+ نوشته شده توسط کمیته فناوری اطلاعات انجمن در 89/09/03 و ساعت |

كتاب،معلمي ساده و صميمي و هميشه در دسترس است كه بي ادعا،

بي تكلف و منت، آن چه دارد در اختيار ما مي گذارد. مطالعه با نيت

خالص، عبادتي بزرگ است.كتابخانه، معبد اهل دانش و محراب مقدس

دانشجويي و علم آموزي است

 

بخوان و بدان که پروردگار تو کریم ترین کریمان است، آن خدایی که بشر را علم نوشتن به قلم آموخت، به آدمی آنچه را که نمی دانست تعلیم داد.

هفته کتاب را به تمام کتابداران و دست اندکاران کتاب و کتابداری  خصوصاْ اعضای انجمن کتابداری و اطلاع رسانی کرمانشاه تبریک عرض می نماییم

انجمن کتابداری و اطلاع رسانی شاخه کرمانشاه


 

+ نوشته شده توسط کمیته فناوری اطلاعات انجمن در 89/08/23 و ساعت |

به نام خدا

صورتجلسه

جلسه هیئت مدیره انجمن کتابداری واطلاع رسانی کرمانشاه در تاریخ 13/8/1389با حضور اکثریت اعضاءراس ساعت 9صبح در محل اداره کل کتابخانه های  عمومی استان تشکیل یافت ودر مورد مسائل ذیل بحث وگفتگو به عمل آمد وتصمیمات لازم اتخاذ گردید .

1- ابتدا در مورد تشکیل مجمع عمومی در تاریخ 29/7/1389گفتگو به عمل آمد وبا توجه به استقبال محدود اعضاءمقرر گردید که برای مجامع عمومی انجمن اطلاع رسانی بهتر صورت پذیرد .

2- سپس جلسه در مورد برنامه های آینده ،مقاصد وراهبرد برای اهداف انجمن ادامه یافت ونظرات شرکت کنندگان در این مورد به اطلاع انجمن رسید .

3- مقرر گردید به منظور تقویت اطلاع رسانی ،یک نیروی کتابداری در اختیار کمیته اطلاع رسانی با هماهنگی مسئول کمیته قرار گرفته شود .

4- هیئت مدیره موافقت کرد که برنامه راهبردی انجمن را آقای سلیمان شفیعی  تدوین وبه استحضار هیئت مدیره به منظور تصویب ارائه نمایند .

5- مقرر گردید که مسئولین کمیته های ذیل در جلسه آینده آیین نامه پشنهادی خود را به هیئت مدیره ارائه نمایند .

 

1.   -کتابخانه های دانشگاهی ، یاوری

2.   جوایز انجمن ، یاوری

3.   انتشارات ، یاوری

4.   عضویت ، صالحی

5.   آموزش ، رستمی

6.   همایش ها  ، خانم صید محمدی ، امیری

 

6- اقای نیازی موافقت نمودند که مسئولیت کمیته اطلاع رسانی انجمن را به عهده گرفته وهماهنگی لازم را به عمل آوردند .

 

 

+ نوشته شده توسط کمیته فناوری اطلاعات انجمن در 89/08/16 و ساعت |

 

گزارش تشکیل مجمع عمومی سالانه انجمن کتابداری و اطلاع رسانی شاخه کرمانشاه

با نام و یاد خدای بزرگ مجمع سالانه انجمن کتابداری و اطلاع رسانی شاخه کرمانشاه در روز  پنجشنبه ۲۹ مهر ۱۳۸۹ در سالن وحدت برگزار گردید . دکتر چشمه سهرابی رئیس انجمن  به اعضای انجمن خوش آمد گفتند و در مورد برنامه های آینده انجمن سخنانی ایراد فرمودند . سپس آقای فروغی دبیر انجمن عملکرد انجمن را از زمان تاسیس تا کنون را شرح دادند . آقای رستمی از طرف آقای  اسماعیلی خزانه دار انجمن بیلان مالی را برای اعضای انجمن  بیان داشتند و بعد از پذیرای دکتر غلامرضا حیدری عضو هیئت علمی گروه کتابداری و اطلاع رسانی شهید چمران اهواز به ایراد سخنرانی پرداختند و موضوع بحث ایشان راجع به فلسفه کتابداری - علم اطلاعات حوزه های  علم اطلاعات و کتابداری و  کتابدار توانا و .....بود که بسیار مورد توجه اعضای انجمن خصوصا دانشجویان جدید الورود کتابداری و اطلاع رسانی قرار گرفت .

بعد سخنرانی دکتر حیدری ۶ نفر از فارغ التحصیلان دوره کارشناسی ارشد  به معرفی خود و پایان نامه تحصیلی شان  پرداختند

جلسه پرسش و پاسخ آخرین برنامه مجمع بود که با شور و حرارت خاصی برگزار گردید و سخت مورد توجه بود

جناب آقای زارع از دانشجویان دوره دکتری کتابداری و اطلاع رسانی  که از دانشگاه رازی کرمانشاه بورس تحصیلی گرفته اند در مجمع حضور پیدا کرد  و سخنانی کوتاه داشتند و فرمودند که کرمانشاه بزرگان زیادی را به جامعه کتابداری و اطلاع رسانی معرفی کرده است ولی متاسفانه بنا به دلایلی در خود استان بکار گرفته نشدند و این قضیه رسالت من را زیاد می کند و  که در حد توان در خدمت کتابداران کرمانشاهی خواهم بود

در خلال برنامه فعالیتهای انجمن از تاسیس تا هم اکنون توسط کمیته فناوری اطلاعات به تصویر کشیده شد.

 

+ نوشته شده توسط کمیته فناوری اطلاعات انجمن در 89/08/04 و ساعت |

به نام خدا

جلسه مجمع عمومی سالیانه در تاریخ ۲۹/۷/۸۹  در ساعت ۹ صبح در تالار وحدت برگزار می گردد. از کلیه اعضای انجمن دعوت می گردد در این جلسه حضور بهم رسانند.

دستور جلسه :

گزارش سالیانه انجمن

تصویب بیلان مالی

بحث و گفتگو در مورد فعالیت های انجمن

سخنرانی دکتر غلام حیدری از دانشگاه شهید چمران اهواز

و .........

 

+ نوشته شده توسط کمیته فناوری اطلاعات انجمن در 89/07/18 و ساعت |
 

بسمه تعالی

 قابل توجه کتابداران ارجمند

 

کارگاههای آموزشی " سواد اطلاعاتی : مفاهیم ، مهارتها و کاربردها "

زمان : دوشنبه 5/7/89

مکان : دفتر انجمن کتابداری و اطلاع رسانی واقع در میدان غدیر ( شهناز قدیم )

مدرس : خانم شیوا یاری ( کارشناس ارشد کتابداری و اطلاع رسانی )

هزینه ثبت نام : 

دانشجویان عضو : ۴۰۰۰۰ ریال

شاغلین و کارمندان : عضو  ۷۰۰۰۰ ریال  و غیر عضو  ۱۰۰۰۰۰ ریال

  شرکت برای عموم آزاد است

+ نوشته شده توسط کمیته فناوری اطلاعات انجمن در 89/06/27 و ساعت |

به نام خدا

سلام و عرض ادب خدمت کتابداران، کتابدوستان و تمام کاربران وبلاگ انجمن کتابداری و اطلاع رسانی شاخه کرمانشاه

 ضمن قبولی طاعات و عبادات شما در ماه مبارک رمضان انجمن به دلیل برنامه های فشرده در نیمه اول سال تا حدودی فعالیت و جلسات آن در یک ماه گذشته برگزار نگردید و اولین جلسه بعد از یک ماه روز 14 شهریور تشکیل شد و در این چلسه راجع به برنامه های انجمن برای نیم سال دوم بحث و تبادل نظر گردید و به دلیل گسترده گی و نظرات مختلف، به احتمال زیاد برای نهایی کردن برنامه ها 2 جلسه دیگر وقت لازم خواهد بود و انشاء الله برنامه بزودی اعلام خواهد شد .

نکته مهم و جالب توجه این است غیر از اعضای اصلی انجمن تعداد قابل توجه ای  از کارشناسان کتابداری و دانشجویان کارشناسی ارشد و کارشناسی شهرمان به  جلسات دعوت شده اند  و هریک  در کمیته های تعیین شده فعالیت خود را آغاز کرده اند ، به یاری خدا در این سال جاری شاهد ففالیت گسترده انجمن خواهیم بود .

 انجمن کتابداری و اطلاع رسانی شاخه کرمانشاه از همه عزیزان چه آنهایی که در مسیر ففالیت های مستقیم انجمن هستند و چه آنهایی که با نظرات و پیشنهادات خود  انجمن را به جلو هدایت می کنند کمال تشکر و قدردانی را دارد امید است ما را تنها نگذارند و همچمنان یار و یاور انجمن باشید.

انشاءالله

 

+ نوشته شده توسط کمیته فناوری اطلاعات انجمن در 89/06/16 و ساعت |

 تاریخچه کتابخانه های استان کرمانشاه از نگاه دایره المعارف کتابداری و اطلاع رسانی

کرمانشاه، كتابخانه‌هاي. استان كرمانشاه واقع در غرب ايران، از شمال به استان كردستان، از شمال شرقي به استان همدان، از جنوب به استان ايلام، از شرق و جنوب‌شرقي به استان‌هاي همدان و لرستان، و از غرب به كشور عراق محدود مي‌شود (:1 ج 3، ص 993). مساحت اين استان 741,24 كيلومترمربع و جمعيت آن (طبق آمار سال 1383) 284,921,1 نفر است. استان كرمانشاه 11 شهرستان، 20 شهر، 24 بخش، و 83 دهستان دارد. زبان مردم آن كردي با گويش‌هاي مختلف است از جمله: كردي كلهري، اورامي، سوراني، و لكي (4).

تاريخچه. در هزاره سوم و چهارم قبل از ميلاد در كوهسارهاي زاگرس اقوامي مهاجر مسكن داشتند كه به تصرف بلاد بين‌النهرين پرداختند، به استناد كتيبه‌هاي بابل، آشور، و عيلام اين اقوام طوايفي مانند لولوبي، گوتي، منايي، نايري، آماد، و پارسواها بوده‌اند.

بناي شهر كرمانشاه را منسوب به بهرام چهارم ساساني ملقب به "كرمانشاه" مي‌دانند كه از سال 388-399 ميلادي بر امپراتوري ساساني فرمانروايي مي‌كرد. وي بعد از شاپور وارث تاج و تخت ساسانيان گرديد (:3 60). در سال 21ق. آخرين مقاومت‌هاي يزدگرد در شهر نهاوند شكسته شد و پس از غلبه اسلام ايالت "ماه" ناميده شد. شاهان ساساني به خاطر موقعيت مهم و زيبايي مناظر اطراف، در آنجا كاخ‌هاي مجلل داشتند. اين شهر در دوره خلفاي عباسي يكي از چهار شهر معتبر و در رديف اصفهان و همدان و ري بود.

پس از انقلاب مشروطه (1324ق.) وسايل تحصيل در كرمانشاه منحصر به چند مكتب‌خانه بود. معدود روشنفكراني كه با كتاب و نشريه آشنا بودند به فكر تأسيس مدرسه، روزنامه، و مراكز فرهنگي افتادند كه به‌علت نبود وسايل چاپ، نوشته‌ها به‌صورت دستنويس و خطي منتشر مي‌شد.

قبل از 1327ق. تنها چاپخانه سنگي با تلاش مرحوم ميرعبدالباقي و پس از آن چاپخانه شرافت احمدي توسط ميرزااحمدخان معتضدالدوله وزيري به‌راه افتاد.

در 18 ذي‌الحجه 1341ق./1301ش.، شركت سعادت تشكيل شد و چاپخانه‌اي مجهز از آلمان وارد كردند. پس از فوت برادران سعادت شركت منحل شد و بعدها در 1369ق./ 1328ش. علاوه بر راه‌اندازي چاپخانه، روزنامه سعادت نيز منتشر شد. در اين چاپخانه روزنامه‌هايي مانند فصاحت و كوكب غرب به چاپ مي‌رسيد.

مدت‌ها پس از تأسيس دارالفنون در دوران حكومت مظفري بناي مدرسه جديد در كرمانشاه نهاده شد. در 1317ق./ 1278ش. مدرسه اسلاميه و مدرسه محتشميه تأسيس شد.

در 25 صفر 1328ق./1288ش. قرائتخانه‌اي در اين شهر افتتاح شد كه نخستين قرائتخانه عمومي كرمانشاه محسوب مي‌شد و مدرسه اكابر نيز بود.

در بررسي تاريخچه كتابخانه‌ها در كرمانشاه به كتابخانه‌اي كه از هر حيث جامع باشد برنمي‌خوريم و اگر مجموعه‌اي به‌صورت كتابخانه گردآوري شده، اغلب مربوط به خانواده‌هاي اهل علم بوده و از نسلي به نسل بعد به ارث رسيده و به‌علت همين دست‌به‌دست گشتن‌ها تعدادي از كتاب‌هاي نفيس از بين رفته يا فروخته شده و به‌هرصورت از شهر كرمانشاه خارج شده است.

كتابخانه‌هاي شخصي. به‌عنوان نخستين كتابخانه شخصي مي‌توان از كتابخانه و قرائتخانه نجات نام برد كه در 1335ق./1296ش. تأسيس شد (:5 413). كتابخانه دولتشاه واقع در كاخ محمدعلي ميرزا دولتشاه فرزند ارشد فتحعلي‌شاه قاجار كه چندين نسخه ناياب و نادر را نيز در خود جاي داده بود، از جمله كتابخانه‌هاي شخصي حائز توجه اين منطقه است. در حال حاضر تعدادي از نسخ اين كتابخانه در تملك كتابخانه مجلس است. ساير كتابخانه‌هاي شخصي اين منطقه عبارتند از: كتابخانه آل آقا (خانواده محمدباقر بهبهاني مرجع تقليد شيعيان) كه در مسجد جامع كرمانشاه تأسيس شد (:10 ج 2، ص 121، 176)؛ كتابخانه سردار كابلي كه برخي از نسخ نفيس آن وقف آستان قدس رضوي شده است (:5 416)؛ كتابخانه حاج محمد جعفر فيض مهدوي با حدود 8000 جلد كتاب (8)؛ كتابخانه سيدمحمود كزّازي كه در حال حاضر در اختيار ميرجلال‌الدين كزازي (استاد ادبيات دانشگاه تهران) است و داراي كتاب‌هاي خطي باارزش از جمله خمسه نظامي است (7)؛ كتابخانه آيت‌الله مرتضي نجومي با بيش از 7000 جلد كتاب كه با توجه به تسلط نامبرده در تجليد و صحافي از نظر هنري حائز اهميت و توجه هستند؛ و نيز كتابخانه عبدالجليل جليلي كه در 1388ق. تأسيس شد و داراي  6000نسخه خطي و چاپي است و در 1359 با كتابخانه محمدحسين جليلي متخلص به بيدار يكي شد (:5 416-417).

كتابخانه‌هاي عمومي. نخستين كتابخانه عمومي استان در 1334 در كرمانشاه توسط شهرداري تأسيس شد. با شروع دهه 1340ش. در ساير شهرهاي استان، كتابخانه‌هايي تأسيس شد. مانند كتابخانه شهرستان صحنه (1345)، پاوه (1346)، جوانرود (1346)، اسلام‌آباد غرب (1348)، و كنگاور (1349). در فاصله سال‌هاي 1350-1370 به‌تدريج بر تعداد كتابخانه‌هاي استان افزوده شد و در شهرهاي گيلان غرب (1350)، سنقر (1350)، كرند (1354)، هرسين (1349)، و سرپل ذهاب (1359) كتابخانه‌هاييتأسيس شد (:6 1-3). در سال 1382 تعداد كتابخانه‌هاي عمومي اين استان 52 باب و تعداد كتاب‌ها 250,463 جلد، تعداد اعضا 516,32 و تعداد مراجعان 400,368,1 نفر است.

بر اساس آمار 1382، تعداد كتابخانه‌هاي مساجد اين استان 20 باب، و مجموعه آنها 000,26 جلد است. تعداد كتابخانه‌هاي روستايي اين استان نيز 25 باب است (9).

كتابخانه‌هاي كودكان و نوجوانان. در شهر كرمانشاه پنج باب و در شهرستان‌هاي تابعه استان 11 باب كتابخانه مشغول فعاليت هستند. نخستين كتابخانه مخصوص كودكان توسط كانون پرورش فكري كودكان و نوجوانان قبل از 1350 در شهر كرمانشاه با هدف خدمت‌رساني به كودكان ساخته و در خردادماه 1350 افتتاح و به بهره‌برداري رسيد. در اين كتابخانه علاوه بر امانت كتاب، فعاليت‌هاي جنبي ديگري مانند نمايش فيلم و تعليم موسيقي و تئاتر و نقاشي صورت مي‌گيرد. هم اينك اين كتابخانه با 9175 جلد كتاب مشغول فعاليت است.

دومين كتابخانه كانون در 1353 شروع به فعاليت كرد. همچنين كانون در شهرهاي ديگر استان كتابخانه‌هايي به شرح زير تأسيس كرده است: صحنه (1361، مجموعه 1063جلد)؛ كنگاور (1363، مجموعه 8382 جلد)؛ هرسين (1376، مجموعه 79,111 جلد)؛ سنقر (1374، مجموعه 5199 جلد)؛ اسلام‌آباد غرب (1369، مجموعه 242,10 جلد)؛ گيلان‌غرب (1374، مجموعه 7785 جلد)؛ قصرشيرين (1378، مجموعه 3362 جلد)؛ روانسر (1363، مجموعه 9008 جلد)؛ پاوه (1376، مجموعه 5028 جلد)؛ و جوانرود (1377، مجموعه 6649 جلد). كتابخانه كانون در شهرستان سرپل ذهاب نيز در دست ساخت است. طبق آمار سال 1382 تعداد كتابخانه‌هاي اين استان 26 باب و مجموعه آنها 250,197 جلد است (9).

كتابخانه‌هاي تخصصي. از جمله مهم‌ترين كتابخانه‌هاي تخصصي استان كرمانشاه مي‌توان به موارد زير اشاره كرد: 1) كتابخانه مدرسه آيت‌الله بروجردي كه در 1335ش. در محل مسجد آيت‌الله بروجردي تأسيس شد و مورداستفاده طلاب علوم ديني است؛ )2 كتابخانه مركز تحقيقات جهادسازندگي؛ 3) كتابخانه پشتيباني ارتش كه ابتدا به‌نام كتابخانه دكتر اقبال نام‌گذاري شد؛ 4) كتابخانه مركز مديريت دولتي كرمانشاه كه با شيوه  LCطبقه‌بندي و نرم‌افزار آن توسط مركز مديريت دولتي طراحي شده و داراي 11 پايگاه اطلاعاتي است؛ 5) كتابخانه سازمان برنامه و بودجه؛ 6) كتابخانه مركز آموزشي توانير؛ 7) كتابخانه اداره برق؛ و 8) كتابخانه سازمان آب و فاضلاب (:3 1-15). بر اساس آمار 1382 تعداد كتابخانه‌هاي تخصصي اين استان 7باب و تعداد كتاب‌هاي موجود در آنها 675,13جلد است (9).

كتابخانه‌هاي دانشگاهي. نخست بايد از كتابخانه مركزي دانشگاه رازي (شهيد مطهري) نام برد. اين كتابخانه در 1351ش. همزمان با تأسيس دانشكده علوم راه‌اندازي شد و داراي 000,60 جلد كتاب فارسي و لاتين و 450 عنوان نشريه است. اين كتابخانه داراي بخش‌هاي امانت، صحافي، فهرستنويسي، اينترنت، مرجع، و نشريات است. بخش مرجع آن شامل مراجع فارسي و لاتين و آرشيو مجلات قديمي است، علاوه بر اينها داراي بخش كتب نفيس، خطي، پايان‌نامه‌ها، و انواع نقشه و اسناد و مدارك است.

در بخش رايانه، بانك اطلاعات تمام كتاب‌هاي فارسي و لاتين و جست‌وجوي اطلاعات كتاب و نشريات ارائه مي‌شود. بخش سمعي و بصري با دو دستگاه ويدئو با تعدادي كاست در موضوعات علوم، زبان، و قرآن و تفسير در حال راه‌اندازي است (2). كتابخانه مركزي و مركز اسناد دانشگاه علوم‌پزشكي كرمانشاه از ديگر كتابخانه‌هاي دانشگاهي استان است. اين كتابخانه وابسته به دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي كرمانشاه است كه در 1365ش. بنا گرديده و حدود 000,45جلد كتاب تخصصي و مرجع، 300 عنوان نشريه جاري، 1000 عنوان گزارش، 100 عدد لوح فشرده، 897 پايان‌نامه، 16 دستگاه رايانه، و يك دستگاه ريزبرگه‌خوان دارد. غير از بخش‌هاي اداري و فهرستنويسي بخش‌هاي مرجع، بانك‌هاي اطلاعاتي، انتشارات و صحافي، و اينترنت نيز فعاليت دارند. كتابخانه دانشكده ادبيات نيز از جمله كتابخانه‌هاي دانشگاهي است كه داراي 000,26 جلد كتاب فارسي و 4000 جلد كتاب لاتين و 20 عنوان نشريه فارسي و 20 عنوان نشريه لاتين است. همچنين بايد از كتابخانه دانشگاه آزاد اسلامي نام برد كه داراي 500,13 جلد كتاب فارسي و 3500 جلد لاتين و 60 عنوان نشريه است. كتابخانه دانشگاه پيام‌نور نيز كه در 1378 تأسيس شد، داراي 000,15 جلد كتاب فارسي و لاتين است؛ كتابخانه مركز آموزشي فني مهندسي كه در 1364 تأسيس شده و هم‌اكنون 914,15 جلد كتاب در كليه رشته‌ها دارد، داراي يك مخزن و بخش مرجع و نشريات است؛ و كتابخانه مركز آموزش عالي (آموزش ضمن خدمت) آموزش و پرورش كرمانشاه كه با بيش از 000,16 جلد كتاب مورد استفاده دانشجويان و اساتيد مركز آموزش ضمن‌خدمت قرار مي‌گيرد نيز از كتابخانه‌هاي قابل ذكر هستند. دانشكده‌هاي پرستاري، كشاورزي، و علوم قرآني نيز هريك داراي كتابخانه‌اي مستقل هستند (:3 1-15).

طبق آمار 1382 تعداد كتابخانه‌هاي دانشگاهي اين استان 13 باب و موجودي آنها 874,191 جلد، تعداد اعضا 8056، و تعدادمراجعان 714,35 نفر است (9).

 

مآخذ :)1 جعفري، عباس. گيتاشناسي ايران. ج :3 دائره‌المعارف جغرافيايي ايران. تهران: مؤسسه جغرافيايي و كارتوگرافي گيتاشناسي، 1379؛ 2) خرمشاهي، ضياءالدين. بانك اطلاعات كرمانشاه. كرمانشاه: كانون تبليغاتي دالاهو، 1375؛ )3 راهنماي كتابخانه مركزي استاد شهيد مطهري. كرمانشاه: كتابخانه مركزي شهيد مطهري كرمانشاه، ]بي‌تا[؛ )4 سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور. "پايگاه اطلاع‌رساني مركز آمار ايران". به نقل از :http://www.sci.org.ir/persia/index.htm. [11 Apr. 2005]؛ )5 سلطاني، محمدعلي. جغرافياي تاريخي: تاريخ مفصل كرمانشاهان (باختران). تهران: مؤلف، 1370؛ )6 كتابخانه‌هاي عمومي كرمانشاه در يك نگاه: به مناسبت دومين همايش سراسري معاونين كتابخانه‌هاي عمومي كشور 5-4 آبان 1378 كرمانشاه. اداره‌كل فرهنگ و ارشاد اسلامي كرمانشاه،  1379]جزوه[؛ )7 كزازي، محمود. اداره اموراقتصاد و دارايي. كرمانشاه. مصاحبه، سال ؛1355 )8 مهدوي، مرتضي. وزارت آموزش و پرورش. كرمانشاه. مصاحبه، سال 1355؛ )9 وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي، پژوهشگاه فرهنگ، هنر و ارتباطات به سازمان اسناد و كتابخانه ملي جمهوري اسلامي ايران. نامه اداري. مورخ 13 شهريور 1384؛ )10 همايونفرخ، ركن‌الدين. كتاب و كتابخانه‌هاي شاهنشاهي ايران. ج :2 تاريخچه كتابخانه‌هاي ايران از صدر اسلام تا عصر كنوني. تهران: وزارت فرهنگ و هنر، اداره‌كل نگارش، .1345

          محمد جعفرپناهي

            تلخيص داكا

 
+ نوشته شده توسط کمیته فناوری اطلاعات انجمن در 89/05/07 و ساعت |

طرح كتاب من رسما در استان كرمانشاه رونمايي گرديد

منكرسي معاونت امنيتي سياسي استان : طرح ملي كتاب من راهي براي  ايجاد علت فرهنگي  در استان است.

به گزارش روابط عمومي اداره كل كتابخانه هاي عمومي استان كرمانشاه طرح ملي كتاب من با دست منكرسي معاونت امنيتي سياسي استان و باحضور اميري فرماندار  شهركرمانشاه  ، اسماعيلي مديركل كتابخانه هاي عمومي استان و ساير مسولين استان رونمايي گرديد.

در ابتدا اين مراسم رونمايي كه كليه خبرنگاران نشريات  استان و صدا و سيما مركز كرمانشاه جهت اطلاع رساني وسيع حضور داشتند اسماعيلي به ارائع گزارشي از طرح رونمايي شده دادند.

ايشان بيان نمودند نهاد  كتابخانه هاي عمومي كشور با اجراي اين طرح  آمادگي خود را جهت ارادع كليه نيازمندي هاي كتاب كشور را پاسخ گو باشد.

در ادامه مطاعي كارشناس فناوري اطاعات كتابخانه هاي عمومي استان در خصوص كليه نكات ثبت نام و درخواست كتاب گزارشي را ارادع نمودند.

در ادامه طرح ملي كتاب من توسط منكرسي رونمايي گرديد  و ايشان در استان كرمانشاه اولين متقلضي كتاب از نهاد كتابخانه هاي عمومي استان شدند .

ايشات همچنين اجراي اين طرح را راهي به سوي ايجاد عدالت فرهنگي در بحث كتاب و كتابخواني دانستند.

 

+ نوشته شده توسط کمیته فناوری اطلاعات انجمن در 89/05/07 و ساعت |
اداره كل كتابخانه هاي عمومي استان كرمانشاه به عنوان دستگاه برتر در سامانه ملي اوقات فراغت انتخاب گرديد.

دراولين جشنواره سامانه ملي اوقات فراغت اداره كل كتابخانه هاي عمومي استان كرمانشاه به عنوان دستگاه برتر و مسول روابط عمومي اداره كل كتابخانه هاي استان به عنوان كارشناس برتر سامانه انتخاب گرديد.

به گزارش روابط عمومي اداره كل كتابخانه ها عمومي استان كرمانشاه از اولين  جشنواره سامانه اوقات فراغت تابستان 88 اداره كل كتابخانه هاي عمومي استان كرمانشاه در ميان دستگاه هاي حاضر در كل استان به عنوان دستگاه برتر و بهرامي مسول روابط عمومي اداره كل به عنوان كارشناس برتر سامانه اوقات فراغت  در بخش سامانه الكترونيكي اوقات فراغت معرفي گرديد.

انجمن کتابداری و اطلاع رسانی شاخه کرمانشاه این موفقیت را به همکاران صدیق در اداره کل کتابخانه های عمومی  استان و تمام همکاران و کتابداران گرامی آن اداره تبریک می گوید و انجمن برای پیشرفت هرچه بیشتر کتاب و کتابخوانی در استان یار صدیق آن اداره موفق خواهد بود

انجمن کتابداری و اطلاع رسانی کرمانشاه

 

+ نوشته شده توسط کمیته فناوری اطلاعات انجمن در 89/05/07 و ساعت |

کتابخانه آیت الله جلیلی کرمانشاه در یک نگاه

خلاصه ای از زندگی واقف و متولی کتابخانه آیت الله جلیلی

آیت الله حاج شیخ عبد الجلیل جلیلی در سال ۱۳۰۲ شمسی در کرمانشاه متولد شده علوم جدیده را تا درجه لیسانس از دانشکده حقوق تهران بپایان رسانده وعلوم قدیمه را در بلده طیبه قم شروع نموده وادبیات وسطوح عالیه را از محضر اساتید بزرگ حوزه چون: آیت الله میرزا محمد مجاهدی تبریزی و آیت الله شهاب الدین مرعشی بپایان رسانده ودر درس خارج فقه آیت الله العظمی حاج آقا حسین طباطبائی بروجردی و خارج اصول آیت الله حاج آقا روح الله خمینی (ره ) حدود ده سال حاضر گشته وسپس برای تکمیل تحصیلات و استفاده از اساتید بزرگ نجف اشرف بعراق عزیمت نموده و حدود ۶ سال در بحث فقه آیت الله شیخ حسین حلی و بحث اصول آیت الله میرزا باقر زنجانی وآیت الله میرزا حسن موسوی بجنوردی حاضر گشته و از طرف علماء و اساتید بزرگ نجف باخذ جواز اجتهاد نائل آمده و به امر مرجع تقلید وقت آیت الله العظمی آقای بروجردی به سرپرستی حوزه علمیه کرمانشاه منصوب گردیده ومدت بیست وپنج سال در اداره امور طلاب و تدریس انان زحمات زیاد متحمل گردیده و آثار علمی ایشان : حاشیه استدلالی بر العروه الوثقی بنام تعلیقه القصوی در دو جلد ، کتاب قضا وشهادت ورساله در صلوه مسافر و رساله در منجزات مریض است ، آثار خیریه معظم اله تجدید بناء مسجد والدش و تجدید بنا حسینه ( آیت الله جلیلی ) و تاسیس کتابخانه معظم در آن حسینه و تشکیل موسسه خیریه و موقوفه پاساژ قصر و توسعه مسجد مرحوم آیت اله بروجردی بصورت فعلی می باشد .

هدف معظم له از تشکیل کتابخانه فراهم آوردن شرایط لازم جهت استفاده
همگان از کتاب می باشد و سعی می کرد به هر طریق ممکن کتابهایش را
جهت استفاده مفید وسازنده در اختیار عموم قرار دهد.

کتابخانه آیت ا… جلیلی کرمانشاه

این کتابخانه در تاریخ ۲۵/۴/۴۹ توسط حضرت آیت ا… عبدالجلیل جلیلی واقف و تولیت کتابخانه جهت استفاده عموم وقف آستان مقدس حضرت ثامن الحجج (علیه السلام) گردید .
در شهریور ماه سال ۱۳۸۰ با ۲ تالار مطالعه خانمها و آقایان در زمینی با زیربنای ۱۵۰ متر مربع افتتاح شد. با توجه به اختصاص یک سالن دیگر به بخش خواهران، هم اکنون این کتابخانه با ۲ سالن مطالعه خواهران و یک سالن مطالعه آقایان اداره می شود .
این کتابخانه از لحاظ موقعیت جغرافیایی در مرکز شهر در منطقه ۳ شهرداری، واقع در خیابان جلیلی، میدان جلیلی، کوچه حسینیه آیت ا.. جلیلی قرار دارد و زیر نظر معاونت امور کتابخانه های وابسته به آستان قدس رضوی انجام وظیفه می نماید .
در حال حاضر این کتابخانه نزدیک به ۵۱۶۴ عضو دارد که ۳۱۲۸ نفر را بانوان و۲۰۳۶ نفر را آقایان تشکیل می دهند . ۵۵ درصد اعضاء دارای تحصیلات پیش دانشگاهی و دیپلم، ۳۵ درصد دانشجو و اساتید و ۱۰ درصد را سایر اقشار مردم تشکیل می دهند .

کتابخانه شامل۳ واحد است :

الف) تالار مطالعه
در حدود ۱۱۱ عدد صندلی چوبی و فلزی و ۲۱ میز مطالعه دارد . نزدیک به ۱۷۵۷۱ جلد کتاب آن برای مطالعه در تالارها و امانت به مراجعان مورد استفاده قرار می گیرد . همچنین این کتابخانه ۴۳۶ نسخه خطی دارد .

ب) واحد مطبوعات
شامل روزنامه های مطرح کشور و تعدادی مجله و روزنامه می باشد که تعداد آنها به بیش از ۲۱عنوان می رسد، که هر روز جهت مطالعه تهیه می گردد .

ج) واحد مرجع
در این واحد مراجعین با راهنمایی کتابداران به منابع و مآخذ مرجع نظیر دائره المعارفها، فرهنگها، کتابشناسی ها و غیره دسترسی داشته و در زمینه نحوه استفاده از منابع مرجع راهنماییهای لازم داده می شود.

پرسنل این کتابخانه را ۴ نفر کتابدار مجرب و تحصیلکرده و ۳ نفر ماٴمور مراقب تشکیل می دهند .
از لحاظ سیستم اطفاع حریق این کتابخانه مجهز به ۳ دستگاه کپسول آتشنشانی می باشد که همکاران تا حدودی در این زمینه آموزش های لازم را دیده اند .
استفاده از این کتابخانه مجهز برای عموم آزاد است . آقایان و بانوان می توانند از ساعت ۱۵ : ۷ الی ۱۹:۴۵ به این کتابخانه مراجعه نمایند .

مدارک لازم جهت ثبت نام :

۱٫ تکمیل فرم عضویت
۲٫ یک برگ تصویر کارت ملی یا صفحه اول شناسنامه
۳٫ یک قطعه عکس
۴٫ یک برگ تصویر کارت شناسایی کارمند یا جواز کسب ضامن
۵٫ پرداخت حق عضویت سالانه

این کتابخانه، خدمات ثبت نام، تمدید کارت و صدور کارت المثنی را مطابق ضوابط و قوانین و مقررات کتابخانه انجام داده و کتب مورد امانت نیز می بایست رﺃس موعد مقرر برگشت داده شوند، درصورت نیاز، مشروط به اینکه کتاب مورد نظر در رزرو قرار نگرفته باشد، عضو می تواند مجددا” آن را تمدید نماید .همچنین بابت جریمه دیرکرد کتاب، برای هر شب ۲۵۰ ریال به صورت صدور قبض جریمه اخذ می گردد .

خدمات فوق العاده کتابخانه به شرح ذیل می باشد :
• نصب بریده جراید در تابلو اعلانات
• آماده کردن و در دسترس گذاشتن تازه های کتاب
• برگزاری کلاس های آموزش خطاطی و مفاهیم قرآن بصورت مقطعی در فضای جانبی کتابخانه توسط اعضاء
• مراجعه به دانشگاه ها و مدارس جهت شناسایی بیشتر کنابخانه به دانش آموزان و دانشجویان و ترغیب آنها جهت عضویت در کتابخانه
• توسعه کتابخانه به همت شهرداری، که انشااله سالنهای جدید به زو.دی جهت استفاده به بهره برداری می رسد.
• برقراری اینترنت پرسرعت و اتوماسیون اداری در کتابخانه
• مشارکت پرسنل کتابخانه در اکثر کارگاههای آموزشی و سمینارهای انجمن کتابداری شاخه کرمانشاه و سایر دوره های آموزشی مورد نیاز با هماهنگی اداره و آموزش سازمان
هم اکنون با گذشت چند سال از خدمات دهی این کتابخانه به جوانان و نوجوانان، شاهد به ثمر نشستن تلاش ها و فعالیت های انجام شده در این مرکز فرهنگی هستیم . همه ساله جمع کثیری از جوانان کرمانشاهی با استفاده از امکانات این مجموعه توانسته اند در کنکور سراسری حائز رتبه های خوب شده و به جمع دانشجویان بپیوندند .

برگرفته از سایت : کتابخانه آستان قدس رضوی

 

+ نوشته شده توسط کمیته فناوری اطلاعات انجمن در 89/04/10 و ساعت |

نتایج جمع بندی فرم نظرخواهی نحوه برگزاری همایش اخلاق حرفه ای

کتابداری و اطلاع رسانی

6 خردادماه 1389

تعداد کل پاسخ دهندگان به پرسشنامه :   56 نفر

  1 - نحوه اطلاع رسانی برگزاری همایش :

عالی : 16             خوب :26        متوسط : 12        ضعیف : 2

2- مکان برگزاری همایش :

عالی : 13               خوب :   34          متوسط :8           ضعیف :  1

3- زمان برگزاری همایش :

عالی :11                 خوب : 30            متوسط :7           ضعیف : 1    بدون پاسخ : 1

4 محتوای سخنرانی ها :

عالی :18                 خوب : 30            متوسط :8           ضعیف :   0   

5- تناسب مقالات ارائه شده با عنوان همایش :

عالی : 21               خوب :25           متوسط :7           ضعیف :  4

6- نحوه ارائه مقالات :

عالی : 16               خوب :26            متوسط :11           ضعیف :  3     

7 سطح علمی همایش :

عالی : 13                خوب : 34            متوسط :7           ضعیف : 2

8- نحوه تنظیم برنامه ها :

 عالی : 15               خوب :29             متوسط :8         ضعیف :  4

9- نظم برگزاری همایش :

عالی : 13                خوب :27            متوسط : 12              ضعیف :  4

10-نحوه مدیریت اجرایی همایش :

عالی :  12               خوب : 33           متوسط :9         ضعیف :  2

11-کیفیت پذیرایی و سایر امکانات رفاهی :

عالی : 11                خوب : 23           متوسط : 12           ضعیف :8     بدون پاسخ : 2

12- چه فاصله زمانی را برای برگزاری همایش ها مناسب می دانید؟

دو هفته یکبار: 1      ماهی یکبار: 20     دو ماه یکبار: 14     سه ماه یکبار: 21

13- چه فاصله زمانی از روز را برای برگزاری همایش مناسب می دانید؟

صبح :  46               بعدازظهر: 1           عصر: 9         

14- آیا تعداد سخنرانی ها و مدت زمان اختصاص یافته برای هر سخنرانی را مناسب می دانید؟

بلی:  40                       خیر : 16               

+ نوشته شده توسط کمیته فناوری اطلاعات انجمن در 89/03/23 و ساعت |

چهارمین همایش انجمن کتابداری و اطلاع رسانی شاخه کرمانشاه با عنوان اخلاق حرفه ای کتابداری و اطلاع رسانی با  استقبال بی نظیر در کرمانشاه برگزار گردید .

برای دانلود فایلهای همایش به لینکهای زیر مراجعه کنید

پروفسور کوکبی     دکتر چشمه سهرابی  دکتر غفاری    سید ابراهیم عمرانی    دکتر منصور رضایی 1

دکتر منصور رضایی2    دکتر سعید رضایی شریف آبادی

+ نوشته شده توسط کمیته فناوری اطلاعات انجمن در 89/03/08 و ساعت |